เทศกาลปัสกาเป็นเทศกาลที่มีคุณค่า ซึ่งทำให้เราได้รับชีวิตนิรันดร์ด้วยเนื้อและโลหิตของพระเจ้า โดยผ่านเทศกาลปัสกานี้ พระเจ้าทรงประทานชีวิตนิรันดร์แก่มนุษยชาติทั่วโลก คริสตจักรของพระเจ้าจึงจัดกิจกรรม “การบริจาคโลหิตทั่วโลกเพื่อให้ชีวิต โดยผ่านความรักของพิธีปัสกา”ตามแบบอย่างของความรักและความเสียสละของพระเจ้า

ถ้ามี คนๆ เดียวบริจาคโลหิต ส่วนประกอบในโลหิตสามารถช่วยชีวิตของ 3 คนได้ นั่นแสดงให้เราทราบว่า ธรรมิกชนในคริสตจักรของพระเจ้าช่วย 2 แสน 7 พันกว่าชีวิตจนถึง ณ ตอนนี้ ตั้งแต่เด็กๆ จนถึง เยาวชน, ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ คนมากมายได้รับชีวิตใหม่ และด้วยเหตุนี้ ครอบครัวของพวกเขาก็ได้มีความหวังและความสุขด้วยเช่นกัน

แม้ว่าเป็นประชาชนในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนก็สามัคคีกันเข้าร่วมการบริจาคโลหิต และนำผลลัพธ์ที่ดีในการช่วยให้ประชาชนบริจาคโลหิตมากขึ้น

804

ครั้งที่

175,796

จำนวนผู้ที่เข้าร่วม

69,047

จำนวนผู้ที่บริจาคโลหิต

การบริจาคโลหิตของคนๆ เดียว สามารถช่วยชีวิตของ 3 คนได้

ประเทศเกาหลีและประเทศที่เจริญก็มีความยากลำบากในการบริการโลหิต อย่างไรก็ดี ปัญหาของประเทศที่ยังไม่เจริญเพียงพอและสภาพโภชนาการของประชาชนไม่ค่อยดีนั้น เริ่มตั้งแต่การขาดความตระหนักในการบริจาคโลหิต คริสตจักรของพระเจ้าจึงให้ความสนใจกับความสำคัญของการบริจาคโลหิต โดยผ่านการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันนี้เป็นสมัยที่มนุษย์สามารถสร้างทุกอย่างที่เราต้องการได้ เพราะอุตสาหกรรมพัฒนาขึ้น แต่ว่า ยังไม่สามารถสร้างสิ่งที่จะทดแทนเลือด แม้ว่าการบริจาคโลหิตเป็นการกระทำที่เล็กน้อยแต่มันได้จุดไฟแห่งชีวิตที่กำลังจะดับลงใหม่อีกครั้งหนึ่ง

NEXT

การช่วยสังคม

กุญแจที่เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค, ประเทศและโลกความรักของพระมารดา