กิจกรรมอาสาสมัครของคริสตจักรของพระเจ้า

เริ่มจากการทำความสะอาดรอบตัวเรา และจิตใจที่แบ่งปันความรักให้กับเพื่อนบ้านเพื่อเล้าโลมใจของพวกเขาแม้ว่าเพียงเล็กน้อย

เมื่อเราปฏิบัติความรัก ด้วยการปรนนิบัติ และการเอาใจใส่ด้วยพระทัยของพระมารดาที่ทรงดูแลลูกอย่างสุดจิตใจ ธรรมชาติที่เคยเป็นมลภาวะก็กลับสะอาดดี ใบหน้าของเพื่อนบ้านที่ถูกคลุมด้วยความกังวลนั้นก็กลับสว่างขึ้น ด้วยรอยยิ้มที่สดใส ขอบพระคุณแด่พระเจ้าที่ทรงทำให้พวกเรารู้สึกถึงความสุขและความภาคภูมิใจโดยกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ

ธรรมิกชนในคริสตจักรของพระเจ้าจะทำงานอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง จนกว่ามนุษยชาติ 7 พันล้านทั่วโลกมีความสุข ตามแบบอย่างของพระเจ้าผู้ทรงพระเกียรติทรงปรนนิบัติด้วยถ่อมพระทัย

การช่วยผู้ประสบภัย

ชีวิตพังทลายลงที่ไหน
เราจะฟื้นฟูความหวังใหม่อีกครั้ง

การรักษาธรรมชาติ

ปกป้องดูแล
โลกที่พระเจ้าทรงสร้างไว้เป็นฐานแห่งชีวิต

การรักเพื่อนบ้าน

7 พันล้านคนทั่วโลก
พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกัน

การบริจาคโลหิต

การบริจาคโลหิตทั่วโลกเพื่อให้ชีวิต
โดยผ่านความรักของพิธีปัสกา

การช่วยสังคม

พวกเรารวมพลังเพื่อสันติภาพและความสุข
ของสังคม ประเทศ และทั่วโลก

Healing โปรเจค

พวกเราเล้าโลมชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยอย่างอบอุ่น

กิจกรรมอาสาสมัครทั่วโลก ที่อยู่เหนือประเทศ ภาษา และวัฒนธรรม

ในพระคัมภีร์มีคำอุปมาเรื่องชาว​สะมาเรีย​ผู้​ใจ​ดี
ที่เสียสละตนเองเพื่อคนที่กำลังจะตาย

ตามคำสั่งสอนของพระคริสต์ที่ว่า “ท่าน​จง​ไป​ทำ​เหมือน​อย่าง​นั้น​เถิด” ธรรมิกชนในคริสตจักรของพระเจ้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการ “ความรักของพระมารดา” พระมารดาทรงนำหน้าเพื่อให้โลกของเรากลายเป็นโลกแห่งความหวัง และธรรมิกชนทั่วโลกติดตามพระองค์ไป

Teachings of Mother

คำสั่งสอนของพระมารดา

ในจิตใจของธรรมิกชนในคริสตจักรของพระเจ้านั้นมีความรักของพระมารดาที่ทรงเสียสละทุกอย่างเพื่อมนุษยชาติ

การให้ความรัก จิตใจที่สวยงาม จิตใจที่กว้างขวางเหมือนดังทะเล จิตใจแห่งความขอบพระคุณ หัวใจแห่งการเป็นเจ้าของ จิตใจที่ชมเชยคนอื่น และจิตใจที่เอื้อเฟื้อ

ทั้งหมดนี้อยู่ใน “คำสั่งสอนของพระมารดา” ธรรมิกชนในคริสตจักรของพระเจ้าทุกคนจึงพยายามเปลี่ยนโลกที่แห้งแล้งนี้ให้เป็นสังคมที่อบอุ่นและเป็นโลกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข

 • การให้ความรักมีความสุขมากกว่าการได้รับความรัก เช่นเดียวกันกับที่พระเจ้าได้ทรงให้ความรักในตลอดเวลา
 • ถ้าหากว่าเราได้ให้เกียรติแด่พระเจ้าแล้ว เกียรตินั้นก็จะกลับคืนมาสู่เรา
 • ถ้ามีจิตใจที่สวยงามโดยปราศจากซึ่งความเกลียดชังแล้ว ก็จะนำมาซึ่งการมีความรักที่สมบูรณ์
 • ดังที่อับราฮัมได้รับพระพรในเวลาที่ท่านได้มอบสิ่งที่ดีๆให้กับโลทซึ่งเป็นหลานชายของท่าน ดังนั้นเราทั้งหลายก็ด้วยเช่นเดียวกันจะได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเมื่อเราได้มอบสิ่งที่ดีๆให้กับพี่น้องชายและพี่น้องสาวของเรา
 • การที่ได้มีหัวใจแห่งความหยิ่งยโสนั้นก็แสดงให้เห็นถึงการขาดหัวใจแห่งการรับใช้
 • ถ้าหากว่าคนอื่นไม่ทำงานก็อย่าไปกล่าวหาเขาแต่เราจงตั้งใจทำงานในส่วนของเราด้วยการมีหัวใจแห่งความศรัทธาถ้าหากว่าเราได้ทำงานด้วยหัวใจแห่งการเป็นเจ้าของในงานนั้นๆ แล้วละก็เราก็จะไม่รู้สึกถึงซึ่งความเหนื่อยยากแต่อย่างใดแต่ในทางกลับกันเราจะทำงานนั้นๆ ด้วยหัวใจแห่งความปิติสุข
 • ความหยิ่งยโสเกิดมาจากการมีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการบ่น ถ้าเราได้ปรนนิบัติพระเจ้าด้วยหัวใจแห่งความขอบพระคุณในตลอดเวลาแล้วละก็ การบ่นและความหยิ่งยโสนั้นก็จะล่าถอยไปจากเรา และความนอบน้อมถ่อมตนก็จะเข้ามาแทนที่อยู่ในหัวใจของเรา
 • ถ้าเราได้ชมเชยพี่น้องชาย พี่น้องสาวของเรา คำชมเชยนั้นก็จะกลับคืนมาสู่เรา
 • ดุจดังทะเลทั้งหมดที่ได้รับความสกปรกและได้ถูกชำระให้สะอาดแล้วฉันใด เราทุกๆ คนก็ฉันนั้นจะต้องมีจิตใจที่สวยงามและกว้างขวางเพียงพอ ในการที่จะสามารถปกคลุมแม้กระทั่งความผิดพลาดของพี่น้องชายและพี่น้องสาวของเรา
 • บุคคลใดๆ ก็ตามที่มีความปรารถนาที่จะได้ถูกนำมาโดยพระเมษโปดก บุคคลคนนั้นจำเป็นที่จะต้องกลายเป็นลูกแกะที่เล็กน้อยมากกว่าพระเมษโปดก
 • ความจำเป็นของการเสียสละ ก็เพื่อเป็นหนทางแห่งการกลายเป็นภาชนะที่ยิ่งใหญ่
 • พระเจ้าไม่ได้เสด็จลงมาบนโลกนี้ เพื่อที่จะได้รับการปรนนิบัติ แต่พระองค์ได้ทรงมาเพื่อที่จะปรนนิบัติ เมื่อเราได้มีหัวใจแห่งการปรนนิบัติซึ่งกันและกัน โดยปราศจากซึ่งการรอคอยที่จะได้รับการปรนนิบัติ นี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า
 • เราจะต้องมีความอดทนต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากในปัจจุบัน เพื่ออาณาจักรแห่งสวรรค์ที่กำลังรอคอยพวกเราอยู่
NEXT

การช่วยผู้ประสบภัย

พวกเราให้กำลังใจและส่งความหวังแก่ผู้ที่ตกอยู่ในความสิ้นหวัง