คอนเสิร์ตวงออร์เคสตร้าที่มาจาก "หัวใจของพระมารดา"

บรรจุหัวใจของมารดาที่คาดหวังแต่ความสุขของครอบครัวไว้ในการบรรเลงดนตรี พวกเราปรารถนาว่า ทุกคนได้มีโอกาสแห่งการสามัคคีกันระหว่างครอบครัวหรือเพื่อนบ้าน โดยผ่าน คอนเสิร์ตวงออร์เคสตร้าที่เชิญครอบครัว และเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ทำให้ทั้งร่างกายและจิตใจของคนสมัยนี้ที่เครียดกับการดำรงชีวิตได้พักผ่อน

พวกเรารวมพลังเล้าโลมและแบ่งความหวังให้แก่ผู้ประสบภัยที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก โดยผ่านคอนเสิร์ตต่างๆ เช่น คอนเสิร์ตวงออร์เคสตร้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในประเทศเฮติ,ชิลี คอนเสิร์ตวงออร์เคสตร้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมในประเทศไทย

นิทรรศการ บทความและรูปถ่าย "มารดาของเรา"

ผู้ที่เพียงแค่คิดก็ทำให้ใจซาบซึ้งใจ คือ “มารดา” นิทรรศการนี้แสดงให้เราตระหนักถึงความรักและความเสียสละของมารดาของเราที่เป็นกำลังใจของลูกๆ ทุกคนในทั่วโลก จึงทำให้ทุกคนฟื้นฟูจิตใจใหม่อีกครั้งเพื่อดำรงชีวิตในวันนี้

นิทรรศการนี้เริ่มจากคังนัม ในกรุงโซล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2013 และถูกจัดขึ้นใน 57 จังหวัดทั่วประเทศเกาหลี รวมทั้งนิทรรศการพิเศษที่ถูกจัดที่พระวิหารเยรูซาเล็มใหม่ พันกิโยในเดือนมิถุนายน ปี 2017 ผู้ชมกว่า 6 แสนคนหลั่งน้ำตาแห่งความซึ้งใจ

นิทรรศการ”มารดาของเรา”ถูกนำไปสู่อีกด้านหนึ่งของโลก และถูกเปิดที่แมนฮัตตันในสหรัฐอเมริกา และคริสตจักรซันติอาโกในประเทศชิลีเช่นกัน หน่วยงานเขตบรุกลิน ในนครนิวยอร์กมอบรางวัลให้คริสตจักรด้วยกล่าวว่า “แสดงความขอบคุณที่ จัดนิทรรศการที่ทำให้ชีวิตของคนอื่นเปลี่ยนเป็นทางบวก”

คนในสมัยปัจจุบันที่ยุ่งกับการดำรงชีวิตในทุกๆ วันนั้น ได้ตระหนักถึงคุณค่าของครอบครัวและความหมายของชีวิตอีกครั้ง โดยผ่านความรักที่ยิ่งใหญ่และความเสียสละของพระมารดา ผู้ทรงเป็นบ้านเกิดที่นิรันดร์

NEXT

รางวัลสำคัญและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

ทั่วโลกต่างก็ซึ้งใจในความรักของพระเจ้าต่อมนุษยชาติ