"จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง"

พระคริสต์ทรงสร้างเทศกาลปัสกาแห่งคำสัญญาใหม่เพื่อทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่มนุษยชาติ คริสตจักรของพระเจ้าติดตามความรักและความเสียสละที่บรรจุไว้ในเทศกาลปัสกา ด้วยการปกป้องโลก ซึ่งเป็นฐานแห่งชีวิต และการรักษาสภาพแวดล้อมโลกอย่างสะอาด

เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมจึงได้จัดกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การเก็บขยะที่กระจายอยู่ กิจกรรมปลูกต้นไม้ ทำลายพืชที่เป็นพิษ และรณรงค์รักษาสภาพแวดล้อมโลก ฯลฯ

กิจกรรมอาสามัครที่ร่วมกับครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อน และคนรู้จักนั้น นำความสามัคคีระหว่างครอบครัว ความเข้าใจกันระหว่างเพื่อนบ้าน และบุคลิกภาพที่ดีของวัยรุ่นด้วย

การเยือนศูนย์สวัสดิการเด็ก และศูนย์สวัสดิการผู้พิการ

คริสตจักรของพระเจ้าบริจาคอุปกรณ์การเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในโรงเรียน ด้วยหวังว่า เด็กๆ ในทั่วโลกได้เรียนหนังสือในสภาพการศึกษาที่ดี

กิจกรรมแบ่งปันกิมจิเพื่อเพื่อนบ้าน

คริสตจักรของพระเจ้าจัดกิจกรรมแบ่งปันกิมจิเพื่อเพื่อนบ้านทุกๆ ปี ด้วยจิตใจของคุณแม่ที่พยายามเตรียมอาหารเพื่อมื้ออาหารของครอบครัวในฤดูหนาว เพราะเป็นกิมจิเพื่อให้เพื่อนบ้านกินในช่วงฤดูหนาว ธรรมิกชนจึงเลือกผักกาดขาวที่ดีมาแช่เกลือ และทำไส้กิมจิด้วยผักและพริกให้อร่อย

กิมจิที่ทำด้วยความใส่ใจนี้ถูกส่งไปยังผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว, เด็กๆ ที่ดูแลครอบครัวโดยไม่มีผู้ปกครอง และครอบครัวที่มีรายได้น้อย

การแบ่งปันถ่านหินกับเพื่อนบ้าน

อุณหภูมิของร่างกายจะอยู่ที่ 36.5 องศาเสมอ ไม่ว่าจะแบ่งให้กับคนอื่น แต่อุณหภูมิจะกลับอุ่นกว่าเดิม “น้ำใจ” ก็เช่นกัน ธรรมิกชนทุกคนส่งถ่านหินทุกชิ้น และน้ำมันทุกถังด้วยน้ำใจ และแบ่งปันความอบอุ่นกับเพื่อนบ้าน

การเยือนบ้านพักคนชรา ∙การเลี้ยงปลอบโยนพลเมืองผู้สูงวัย ∙การบริการตัดผม

บิดามารดาทุกท่านของพวกเรา
ผู้ที่ให้ทุกสิ่งที่ตนมีแก่ลูก แต่ยังรู้สึกขอโทษ
บัดนี้ เราอยากให้ท่านมีความสุข

ช่วยเหลือหมู่บ้านเกษตรกรรม

ผลที่ดีไม่สามารถได้โดยธรรมชาติ
พวกเรารวมพลังให้กับความพยายามของผู้เก็บเกี่ยว
ที่ดูแลสวนผลไม้ทั้งปี

NEXT

การบริจาคโลหิต

การบริจาคโลหิตทั่วโลกเพื่อให้ชีวิตโดยผ่านความรักของพิธีปัสกา