Lễ Vượt Qua là lễ trọng thể quý trọng mà chúng ta có thể nhận sự sống đời đời bởi thịt và huyết của Đức Chúa Trời. Theo tấm gương của tình yêu và hy sinh của Đức Chúa Trời, Đấng ban sự sống đời đời cho loài người thông qua Lễ Vượt Qua, chúng tôi tổ chức “Hiến máu chuyển tiếp Tình yêu Lễ Vượt Qua Yêu thương Sự sống toàn cầu” tại các nước trên thế giới để cứu những người tính mạng đang nguy kịch.

Được cho biết rằng hiến máu của 1 người có thể cứu được 3 người tùy theo thành phần của huyết. Thông qua hiến máu chuyển tiếp được triển khai trong thời gian qua, chúng tôi đã cứu được sự sống của khoảng 207 nghìn người. Vô số người từ trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn đến người cao tuổi v.v… được tìm lại sự sống mới, và gia đình của họ cũng tìm lại hy vọng và hạnh phúc.

Những người dân của các nước khác điều kiện văn hóa và hoàn cảnh sinh hoạt cũng tham gia hiến máu, giải quyết hiện tượng thiếu máu ở các nước, và chiến dịch này gây ảnh hưởng tốt trong việc lan rộng ý thức hiến máu.

804

Số lần tiến hành

175.796

Số người tham gia

69.047

Số người hiến máu

Hiến máu của một ngườicứu được sự sống của 3 người.

Trong Hàn Quốc và các nước tiên tiến vẫn gặp khó khăn trong việc cung cấp máu. Những nước mà trạng thái dinh dưỡng bình quân của người dân không được tốt so với các nước tiên tiến, cũng gặp tình trạng thiếu ngay cả ý thức về hiến máu. Thông qua hiến máu chuyển tiếp, Hội Thánh của Đức Chúa Trời đánh thức cho biết tính cần thiết và tầm quan trọng của hiến máu. Dầu là thời đại có thể làm nên tất cả những gì chúng ta cần thiết nhờ sự phát triển của công nghiệp, nhưng máu trong cơ thể chúng ta không thể được thay thế bởi chất nhân tạo. Việc chia sẻ thông qua hiến máu của chúng ta, trở nên ngọn lửa của sự sống đang bị tắt dần.

NEXT

Hỗ trợ xã hội

Từ khóa kết nối địa phương, quốc gia, và thế giới -tình yêu của Mẹ