Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới

Hơn 7.500 Hội Thánh tại 175 quốc gia
rao truyền tình yêu ấm áp của Mẹ cho 7 tỷ nhân loại.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới

Hơn 7.500 Hội Thánh tại 175 quốc giarao truyền tình yêu ấm áp của Mẹ cho 7 tỷ nhân loại.

Tại khắp nơi trên thế giới, những người tìm kiếm Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang tăng lên. Các thánh đồ trên toàn thế giới coi trọng giao ước mới và coi hàng xóm như gia đình, và thực tiễn tình yêu của Mẹ theo sự dạy dỗ của Đấng Christ.

Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới

Tại khắp nơi trên thế giới, những người tìm kiếm Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang tăng lên. Các thánh đồ trên toàn thế giới coi trọng giao ước mới và coi hàng xóm như gia đình, và thực tiễn tình yêu của Mẹ theo sự dạy dỗ của Đấng Christ.

NEXT

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hàn Quốc

Đại Hàn Dân Quốc -đất nước Thánh Linh và Vợ Mới ngự đếnlà thánh địa của Tin Lành.