Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin vào Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ theo Kinh Thánh.Hội Thánh giữ và rao truyền giao ước mới mà Đức Chúa Jêsus lập ra.

Tên gọi “Hội Thánh của Đức Chúa Trời” cũng bắt nguồn từ Kinh Thánh (I Côrinhtô 1:2, Galati 1:13), có nghĩa là “Hội Thánh được Đức Chúa Trời lập ra”, “Hội Thánh mà Đức Chúa Trời làm chủ”.

Theo y nguyên Hội Thánh của Đức Chúa Trời sơ khai mà Đức Chúa Jêsus Christ – Đấng đến thế gian này vì sự cứu rỗi của nhân loại cách đây 2000 năm trước, cùng các sứ đồ như Phierơ, Giăng, Phaolô v.v… đã đi theo, chúng tôi cũng coi trọng và giữ lẽ thật của giao ước mới như 3 kỳ 7 lễ trọng thể gồm Lễ Vượt Qua, và Ngày Sabát v.v…

Hãy đến cùng Thánh Linh và Vợ Mới!

Cả loài người nhận được hạnh phúc chân chínhkhi gặp Đức Chúa Trời Mẹ.

Ai cũng mơ ước tương lai hạnh phúc trong cuộc sống.
Để ước mơ ấy thành hiện thực thì chúng ta phải gặp Đức Chúa Trời Mẹ – Nguồn sự sống.

Loài người vốn là con cái của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời với chúng ta là mối quan hệ Cha Mẹ và con cái. Vì thế, chúng ta gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Mẹ.

Đức Chúa Trời Cha cùng Đức Chúa Trời Mẹ mong muốn mọi người trên thế gian này nhận lấy sự sống đời đời và tận hưởng niềm vui và hạnh phúc. Cho nên, Ngài phán rằng “Hãy đến… Hãy nhận nước sự sống.” (Khải Huyền 22:17).

Theo ý muốn như vậy của Đức Chúa Trời, 3 triệu  thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại 175 quốc gia trên thế giới rao truyền nước sự sống của sự cứu rỗi và chia sẻ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho 7 tỷ người nhà làng địa cầu vượt qua sự khác biệt quốc gia, văn hóa, ngôn ngữ.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời hy vọng rằng cả loài người được nhận sự sống đời đời và hạnh phúc trong tình yêu dồi dào của Mẹ.

Đường đến

Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo

35, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnamsi, Gyeonggi-do, Korea (Baekhyeon-dong 526)
Tel. +82-31-738-5999
Fax +82-31-738-5998

NEXT

Lịch sử Hội Thánh

"Hội Thánh của Đức Chúa Trờilà Hội Thánh duy nhấtmà Đức Chúa Trời lập ra trên đất này."