Đại Hàn Dân Quốc, thăm viếng thánh địa vào thế kỷ thứ 21

Vô số người theo sau dấu vết của Đấng Christ và tìm đến Giêrusalem tại Ysơraên, nhưng nơi đặc biệt hơn nữa vào thời đại này chính là Đại Hàn Dân Quốc, là nước mà Thánh Linh và Vợ Mới ngụ đến theo lời tiên tri Kinh Thánh, là nơi có thể gặp Đức Chúa Trời Mẹ, cảm động bởi tình yêu vô hạn, còn có thể trực tiếp nghe, học hỏi lời nước sự sống.

Đây là lý do mà vô số người thế giới thăm viếng Hàn Quốc, nước của Mẹ vào ngày nay. Đối với các thánh đồ toàn thế giới, viếng thăm Hàn Quốc là thăm viếng thánh địa.

Đoàn thăm viếng của thánh đồ nước ngoài thăm viếng gần 70 lầnTổng cộng khoảng 1.500 người mỗi năm

Đoàn thăm viếng của thánh đồ nước ngoài thăm viếng Hàn Quốc từ năm 2000, đã qua lần 70, và mỗi năm tổng cộng khoảng 1.500 người cảm động bởi tình yêu của Mẹ và trải nghiệm văn hóa đa dạng của Hàn Quốc rồi về nước. Mọi sự này đều được khả năng nhờ có tình yêu của Mẹ, Đấng ôm ấp cả gia đình.

Bởi đôi tay của Mẹ ban tình yêu ấm áp cho từng mỗi một người, ngay cả bây giờ vô số người thế giới mong đợi thăm viếng Hàn Quốc. Từ nay về sau, Hội Thánh của Đức Chúa Trời sẽ hết lòng trong việc rao truyền tình yêu dồi dào của Đức Chúa Trời, tình yêu và văn hóa của Hàn Quốc cho gia đình trên làng địa cầu.

Lời tiên tri trong Kinh Thánh

Như mây, như chim bồ câu

Vô số người thế giới tìm đến Hàn Quốc, nước đầu cùng đất phương Đông, là vì có lời tiên tri trong Kinh Thánh.

Kinh Thánh tiên tri rằng muôn dân thế giới sẽ đến cùng Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem. Theo lời ấy, các thánh đồ từ các nước trên thế giới bay đến Hàn Quốc “như mây, như chim bồ câu” để gặp Đức Chúa Trời Mẹ. Tấm lòng họ quyết định rằng sẽ trực tiếp học hỏi và trải nghiệm tình yêu của Mẹ để thực tiễn khi về nước mình.

Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi… Những kẻ bay như mây, giống chim bồ câu về cửa sổ mình, đó là ai?

Êsai 60:3

Phỏng vấn thánh đồ nước ngoài

Rất hạnh phúc sau khi tiếp nhận lẽ thật
và nhận biết Đức Chúa Trời Cha
cùng Đức Chúa Trời Mẹ.

Hàn Quốc là vùng đất của lời tiên tri, có Đức Chúa Trời Mẹ đang ngụ. Tôi đã đến Hàn Quốc để nhận lấy nước sự sống, là điều mà duy chỉ có thể được nhận thông qua Ðức Chúa Trời Mẹ.

Nathan

Memphis, Mỹ

Tôi đã đến thăm viếng để nhận sự nhận biết lớn hơn tại đây và rao truyền lời Ðức Chúa Trời đến Pháp và châu Âu đang bị đói kém về phần hồn.

Gilles

Paris, Pháp

Thật sự Mẹ chúng ta là Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng. Tôi đã tận mắt trông thấy vinh hiển của Mẹ.

Carlos Frank

Faucett, Peru

Lý do cuối cùng tôi sẽ không rời khỏi Hội Thánh của Ðức Chúa Trời, là bởi Ðức Chúa Trời Mẹ. Ngay từ hồi nhỏ, tôi đã luôn ước rằng giá mà có Ðức Chúa Trời Mẹ. Duy chỉ Hội Thánh này dạy dỗ lẽ thật sâu sắc về Ðức Chúa Trời Mẹ.

David

San Diego, Mỹ

Tôi nghĩ rằng không có lời nào có thể miêu tả về ân điển của Mẹ. Sau khi đến Hàn Quốc và gặp Đức Chúa Trời Mẹ, tôi mới có thể thấu hiểu được tình yêu của Mẹ ban cho hết thảy mọi người.

James

Manchester, Anh

Giêrusalem ở trên cao là Mẹ chúng ta. Tôi tin mọi lời tiên tri của Kinh Thánh và tin vào Mẹ. Tôi còn biết rằng Mẹ là Ðức Chúa Trời.

Lyudmila

Blagoveshchensk, Nga

Thông qua cuộc viếng thăm lần này, tôi được nhận biết rằng Mẹ là Ðức Chúa Trời chúng ta và Ngài đã lựa chọn chúng ta.

Mark

Berlin, Đức

Tôi thật xin dâng cảm tạ lên Ðức Chúa Trời Cha Mẹ. Vì Ngài đã ban phước cho tôi được đến Hàn Quốc và được trở thành đấng tiên tri của thời đại cuối cùng.

Alex

Cape Town, Cộng hòa Nam Phi

Thông qua hết thảy mọi phước lành và lương thực phần linh hồn được nhận ở Hàn Quốc, khi trở về Angola, tôi muốn hiến thân cuộc đời tôi vì Tin Lành, hết mức mà tôi có thể.

Joao Salvador

Luanda, Angola

Chắc không có phương pháp nào tôi có thể đền đáp tình yêu thương lớn lao mà Cha Mẹ đã ban cho. Nhưng, nếu có việc mà tôi có thể làm dù chỉ là một chút, thì tôi sẽ làm hết cả tấm lòng, để Mẹ được nhận vinh quang và tán dương trên đất này.

John

Belleville, NJ, Mỹ

Hội thảo Kinh Thánh quốc tế

Những nhà trí thức uyên bác trên thế giới nhóm lại một chỗlàm chứng về “Đức Chúa Trời Mẹ”

Sự mầu nhiệm của Kinh Thánh mà các nhà thần học không giải quyết được trong hàng nghìn năm.
Chìa khóa thần bí ấy đã được chứng tỏ là “Đức Chúa Trời Mẹ” thông qua Hội thảo Kinh Thánh Quốc tế. Những chuyên gia trong các lĩnh vực như thần học, khoa học, lịch sử học, thần kinh học, khoa học vũ trụ v.v… làm chứng sâu về sự tồn tại và tình yêu của Đức Chúa Trời Mẹ, và tầm quan trọng của vai trò ấy dựa trên Kinh Thánh, tiền lệ cụ thể, và tư liệu làm chứng.

Đức Chúa Trời Mẹ được Kinh Thánh làm chứng

Diễn thuyết trước lễ hội

Trong Kinh Thánh, biểu hiện “Êlôhim” có nghĩa là “Các Đức Chúa Trời”, được xuất hiện khoảng hơn 2.500 lần. Đây là sự mầu nhiệm của Kinh Thánh mà các nhà thần học không giải quyết được trong hàng nghìn năm. Đó là vấn đề thật dễ giải quyết nếu phát hiện ra sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ trong Kinh Thánh. Để nhận lấy sự cứu rỗi, loài người phải kiếm tìm Đức Chúa Trời Mẹ đã được làm chứng trong Kinh Thánh.

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol

Khoa học vũ trụ

Nguồn sự sống của đại vũ trụ là Đức Chúa Trời Mẹ

Thông qua mọi sinh vật nhận sự sống từ mẹ, chúng ta có thể phát hiện được rằng nguồn của sự sống đời đời là Đức Chúa Trời Mẹ.

August Kruesi
August Hugo Kruesi

Kinh tế học

Tình yêu thương của Mẹ mang đến sự cân bằng

Phương pháp tạo nên sự cân bằng trọn vẹn của trái đất là tin vào Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời, và nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời Mẹ.

Paul Wilcox
Paul Richard Wilcox

Y học

Sự di truyền của ty thể

Thực thể của Eve ty thể (ty thể Êva) mà ban sự sống cho chúng ta, chính là Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng ban sự sống đời đời.

Elías Caicedo
Elias Caicedo

Lịch sử học

Tính tất yếu của sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ từ tầm nhìn của lịch sử học

Ổn định về tinh thần, tâm lý, phần xác đóng góp nhiều cho phát triển xã hội. Một cách thực chất, mọi điều này ra từ mẹ.
Carlos Gutierrez

Carlos Gutierrez
Carlos Gutierrez

WATV Hội thảo Kinh Thánh quốc tế

Xem trang Web

NEXT

Mục đích phụng sự

“Để cứu sự sống quý báu”