Hội Thánh lẽ thật chân chínhmà Đấng An Xang Hồng - Đấng Christ Tái Lâm đã lập theo lời tiên tri Kinh Thánh.

Hội Thánh mà Đức Chúa Trời lập trên thế gian này vì sự cứu rỗi của loài người chỉ là một thôi. Kinh Thánh ghi chép rằng Hội Thánh mà Đức Chúa Trời lập ra chỉ là “Hội Thánh được mua bằng huyết Ngài” (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28), và tên gọi của Hội Thánh ấy là “Hội Thánh của Đức Chúa Trời” (I Côrinhtô 1:1-2, Galati 1:13, I Côrinhtô 11:23).

Kinh Thánh làm chứng rằng huyết của con sinh tế Đức Chúa Trời nghĩa là con sinh Lễ Vượt Qua (Xuất Êdíptô Ký 34:25). Theo đó, Đức Chúa Jêsus đã hy sinh trên thập tự giá với tư cách là thật thể của Chiên Con Lễ Vượt Qua, và mở con đường của sự cứu rỗi cho nhân loại. Cho nên Ngài đã lập Lễ Vượt Qua là giao ước mới, và dạy dỗ rằng rượu nho Lễ Vượt Qua là “huyết Ta” vì sự tha tội của loài người mà đổ ra (Mathiơ 26:17-28).

Như vậy, kể cả trong thời đại Cựu Ước, kể cả trong thời đại Tân Ước, vì lẽ thật có chứa đựng huyết của Đức Chúa Trời chính là Lễ Vượt Qua, nên Hội Thánh mà Đức Chúa Trời mua bằng huyết Ngài nhất thiết giữ lẽ thật Lễ Vượt Qua. Duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể lập Hội Thánh lẽ thật chân chính, nơi giữ Lễ Vượt Qua.

Ngày nay, Hội Thánh giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới theo Kinh Thánh duy chỉ là Hội Thánh của Đức Chúa Trời thôi. Ấy là vì Hội Thánh của Đức Chúa Trời chính là Hội Thánh mà đích thân Đức Chúa Trời lập ra. Đấng An Xang Hồng – Đấng Christ Tái Lâm hiện ra trên đất này theo lời tiên tri Kinh Thánh, đã khôi phục Lễ Vượt Qua giao ước mới mà từng bị mất, và lập Hội Thánh lẽ thật chân chính.

Lịch sử

Thời kỳrạng đông

1948~1985

Năm 1948
Đấng An Xang Hồng chịu phép Báptêm (Nakseom, Incheon)
Năm 1964
Thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời
Năm 1985
Đấng An Xang Hồng thăng thiên

Thời kỳtrưởng thành

1986~2000

Năm 1988
Số thánh đồ đăng ký: 10.000 người
Năm 1995
Khánh thành Viện tu luyện Jeonuisan
Năm 1997
Thành lập Hội Thánh tại 3 quốc gia nước ngoài
Năm 2000
Số thánh đồ đăng ký: 300.000 người
Khởi công Đền thánh Giêrusalem Mới (Bundang)
Thành lập Dàn nhạc Mêsi

Thời kỳtiến xuấttoàn cầu

2001~2013

Năm 2001
Thành lập Hội Thánh tại 7 quốc gia nước ngoài
Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài lần thứ 1 (Mỹ)
Năm 2002
Khánh thành Viện tu luyện Êlôhim
Năm 2003
Số thánh đồ đăng ký: 500.000 người
Khởi công tòa nhà WMC Tổng Hội Hội Thánh của Đức Chúa Trời
Đón nhận tuyên dương của tổng thống Đại Hàn Dân Quốc
Năm 2004
Đón nhận huân chương của Đại Hàn Dân Quốc
Đón nhận huy chương của Đại Hàn Dân Quốc
Năm 2005
Khánh thành Viện tu luyện Okcheon Go & Come
Năm 2006
Khánh thành bảo tàng lịch sử Hội Thánh của Đức Chúa Trời
Năm 2008
Số thánh đồ đăng ký: 1.000.000 người
Năm 2009
Tổ chức Đại hội truyền giáo sinh viên thế giới (World CM)
Năm 2011
Khánh thành Viện tu luyện Dongbaek
Đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ (Giải vàng, giải Lifetime)
Năm 2013
Số thánh đồ đăng ký: 2.000.000 người
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới đăng ký quỹ pháp nhân
Tổ chức Hội thảo Kinh Thánh Quốc tế

Thời kỳthịnh vượng

2014~

Năm 2014
Tuyên bố “Năm Hân Hỉ”, năm thứ 50 thành lập Hội Thánh
Đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ (Giải vàng)
Năm 2015
Đón nhận Tuyên dương đoàn thể của tổng thống Đại Hàn Dân Quốc
Đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ (3 lần giải vàng)
Năm 2016
Tuyên bố vận động cứu rỗi 7 tỷ nhân loại
Đại hội quyết tâm truyền đạo Tin Lành toàn thế giới
Đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Nữ hoàng Anh quốc
Hội đàm cấp cao Quỹ Cứu trợ khẩn cấp Trung ương của Liên Hiệp Quốc (CERF), mục sư tổng hội trưởng diễn thuyết
Thành lập Đền Thánh Giêrusalem Mới (Pangyo)
Khánh thành Viện tu luyện Jeju WMC
Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài lần thứ 71
Năm 2017
Hơn 7.000 Hội Thánh ở 175 nước trên thế giới, số thánh đồ đăng ký 2.800.000 người

Lịch sử cứu rỗi loài người, và Hội Thánh của Đức Chúa Trời

Kinh Thánh bắt đầu bởi sáng tạo trời đất,và được tiếp nối việc xây dựng trời mới và đất mới.Trong lịch sử cứu rỗi loài người thể này, có Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Sáng tạo trời đất

Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹcùng sáng tạo thế gian.

Sách bản gốc Kinh Thánh bằng tiếng Hêbơrơ được bắt đầu bởi câu “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng Thế Ký 1:1). Trong sách đó, “Đức Chúa Trời” được ghi chép bằng danh từ số nhiều, là “Êlôhim” trên 2.500 lần. Điều này có nghĩa rằng Đức Chúa Trời, là Đấng sáng tạo trời đất là “Các Đức Chúa Trời” chứ không phải là một Đấng.

Khi sáng tạo loài người, Đức Chúa Trời – Đấng Sáng Tạo cũng đã phán rằng “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta… dựng nên người nam cùng người nữ.” (Sáng Thế Ký 1:26-27).

Vì sao Đức Chúa Trời đã biểu hiện là “Chúng Ta”, chứ không phải là “Ta”? Ấy là bởi trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh, có cả Đức Chúa Trời Mẹ mang hình nữ cùng với Đức Chúa Trời Cha mang hình nam. Cho nên, Kinh Thánh Tân Ước làm chứng không chỉ “Cha chúng tôi ở trên trời” (Mathiơ 6:9) mà còn làm chứng cả Cha lẫn Mẹ phần linh hồn rằng “Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.”

Như vậy, Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ ở cùng từ buổi ban đầu, đã sáng tạo trời đất và muôn vật.

“Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng tahãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.”
Sáng Thế Ký 1:26-27

“Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh.”
Mathiơ 6:9

“Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy làmẹ chúng ta.”
Galati 4:26

Quyền năng của Lễ Vượt Qua

Lễ Vượt Qua: Lễ trọng thể vượt qua tai nạn

Thông qua Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Trời giải phóng dân Ysơraên đương bị đau đớn trong khi làm nô lệ tại Êdíptô trong vòng 430 năm.

Lễ Vượt Qua (Passover) mang nghĩa là “Lễ trọng thể vượt qua tai nạn”, ngày tháng là buổi tối ngày 14 tháng 1 (khoảng tháng 3-4 dương lịch) theo thánh lịch (lịch Do Thái). Trong tai ương trưởng nam bị diệt, là tai ương cuối cùng giữa mười tai ương giáng xuống trên Êdíptô, dân Ysơraên giữ Lễ Vượt Qua bằng cách bôi huyết chiên con trên hai cây cột và mày cửa nhà theo lời phán của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời phán rằng “thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi.” (Xuất Êdíptô Ký 12:13) và phán lệnh rằng “Các ngươi hãy ghi ngày đó (Lễ Vượt Qua) làm kỷ niệm; trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Ðức Giêhôva, tức là một lễ lập ra đời đời.” (Xuất Êdíptô Ký 12:14).

Nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, dân Ysơraên tránh khỏi tai nạn và cuối cùng nhận phước lành được giải phóng khỏi Êdíptô. Khi Ysơraên chia ra thành Nam Giuđa và Bắc Ysơraên cũng vậy, Bắc Ysơraên – nước không giữ Lễ Vượt Qua đã bị diệt vong (II Các Vua 18:10-12), nhưng Nam Giuđa – nước tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời và giữ Lễ Vượt Qua đã được Đức Chúa Trời bảo vệ trước sự xâm lược của Asiri (II Các Vua 19:30-35, II Sử Ký 30:1-12).

Vào bất cứ thời đại nào, nếu giữ Lễ Vượt Qua thì có thể tránh khỏi tai nạn và được bảo vệ sự sống bởi lời hứa và quyền năng của Đức Chúa Trời.

“Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Êdíptô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi.”
Xuất Êdíptô Ký 12:13

“Các ngươi hãy ghi ngày đó (Lễ Vượt Qua) làm kỷ niệm; trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Ðức Giêhôva, tức là một lễ lập ra đời đời.”
Xuất Êdíptô Ký 12:14

Đức Chúa Trời đến trong xác thịt

Đức Chúa Jêsus Christ tuyên bố giao ước mới

“Ðức Giêhôva phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Ysơraên và với nhà Giuđa… Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta.”
Giêrêmi 31:31-33

Đức Chúa Trời đã tiên tri rằng đến kỳ thì Ngài sẽ lập giao ước mới.
Theo lời hứa đó, Đức Chúa Trời đến với danh Jêsus và lập giao ước mới bởi Lễ Vượt Qua. Lễ Vượt Qua, buổi tối ngày 14 tháng 1 thánh lịch là ngay một hôm trước khi Đức Chúa Jêsus hy sinh trên thập tự giá. Để cứu rỗi nhân sinh bị xiềng xích bởi tội lỗi và sự chết, Ngài hứa sự tha tội và sự sống đời đời bởi bánh và rượu nho Lễ Vượt Qua biểu tượng cho thịt và huyết của Đức Chúa Trời, rồi phán rằng “Nầy là giao ước mới trong huyết ta.” (Mathiơ 26:17-28, Luca 22:7-20, Giăng 6:53-54)

“… Giờ ta gần đến; ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Ðức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua… Khi đương ăn, Ðức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.”
Mathiơ 26:17-28

“Ðến ngày lễ ăn bánh không men, là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ Vượt qua, Ðức Chúa Jêsus sai Phierơ và Giăng đi, mà phán rằng: Hãy đi dọn lễ Vượt qua cho chúng ta ăn… Ngài phán rằng:
Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn… Ðoạn, Ngài cầm lấy
bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.”
Luca 22:7-20

“Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.
Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại.”
Giăng 6:53-54

Nhờ chịu đau đớn không thể tưởng tượng nổi và hy sinh trên thập tự giá, Ngài đã mở con đường của sự sống đời đời và sự cứu rỗi cho nhân loại, nô lệ của sự chết. Loài người vốn không thể tránh khỏi sự chết, được đi đến hướng tới Nước Thiên Đàng vĩnh cửu nếu giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới.

Là bức tranh nổi tiếng của Leonardo da Vinci, “Bữa ăn tối cuối cùng” chính là cảnh Đức Chúa Jêsus Christ giữ Lễ Vượt Qua cùng 12 môn đồ như Phierơ, Giăng v.v… Sau khi Đấng Christ qua đời, Lễ Vượt Qua giao ước mới, là lẽ thật quý giá thể này vẫn được giữ một cách đều đặn bởi sứ đồ Phaolô v.v… cho đến thời đại sứ đồ (I Côrinhtô 5:7).

“Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Ðấng Christ là con sinh lễ Vượt qua của chúng ta, đã bị giết rồi.
Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ…”
I Côrinhtô 5:7

Theo tấm gương của Đức Chúa Jêsus, Hội Thánh sơ khai đã coi trọng và giữ 3 kỳ 7 lễ trọng thể: Lễ Vượt Qua, Lễ Bánh Không Men, Lễ Trái Đầu Mùa, Lễ Bảy Tuần Lễ, Lễ Kèn Thổi, Đại Lễ Chuộc Tội, Lễ Lều Tạm.
Trong mỗi lễ trọng thể, có chứa đựng lời hứa phước lành của Đức Chúa Trời như sự sống đời đời, sự tha tội, phục sinh, Thánh Linh v.v…

Thời đại tối tăm tôn giáo

Lễ trọng thể và điều răn của Đức Chúa Trời bị biến đổi.

Sau khi các sứ đồ cùng các thánh đồ Hội Thánh sơ khai qua đời, và khi Hội Thánh bị thế tục hóa dần thì Lễ Vượt Qua giao ước mới đã bị biến mất.

Lễ Vượt Qua bị xóa bỏ tại Công đồng Nicaea. Người ta cũng không giữ 3 kỳ 7 lễ trọng thể theo Kinh Thánh, còn Ngày Sabát, là lễ trọng thể hàng tuần cũng bị biến đổi thành Chủ nhật, trái với Thứ Bảy.

Trải qua thời kỳ tối tăm tôn giáo và thời đại cải cách tôn giáo, trong khoảng thời gian dài là 1600 năm, nhân loại mất con đường của sự sống đời đời, và không ai có thể tìm lại con đường ấy.

Ấy là bởi duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể ban sự sống đời đời (I Timôthê 6:16), và duy nhất Đức Chúa Trời có thể hồi phục Lễ Vượt Qua giao ước mới, là lẽ thật sự sống.

Đấng An Xang Hồng - Đấng Christ Tái Lâm

Khôi phục giao ước mới theo lời tiên tri Kinh Thánh

“cũng vậy, Ðấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.”
Hêbơrơ 9:28

Đức Chúa Trời đến thế gian này lần thứ hai với hình ảnh của loài người theo lời tiên tri Kinh Thánh để cứu rỗi nhân loại.

Đấng An Xang Hồng – Đấng Christ Tái Lâm đã đi trên con đường hy sinh chỉ vì sự cứu rỗi của chúng ta, bằng tấm lòng khiêm tốn và hầu việc giống như thời Sơ Lâm, và Ngài khôi phục Lễ Vượt Qua giao ước mới mà không ai nhận biết, nhờ đó mở ra con đường của sự sống đời đời mà loài người đã mong ước biết bao.

Theo lời Kinh Thánh phán rằng “Chính Ðấng Chí cao sẽ vững lập Siôn.” (Thi Thiên 8:5), Ngài đã xây dựng Siôn, nơi giữ trọn vẹn lễ trọng thể của Đức Chúa Trời (Êsai 33:20).

Nơi ấy chính là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nơi giữ sự dạy dỗ của Kinh Thánh bao gồm Lễ Vượt Qua giao ước mới theo y nguyên Hội Thánh của Đức Chúa Trời sơ khai.

Hằng năm, Lễ Vượt Qua được cử hành nhất loạt tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại 175 quốc gia trên thế giới gồm Hàn Quốc. Theo tấm gương của Đức Chúa Jêsus Christ, chúng tôi giữ nghi thức rửa chân (Giăng 13:1-15), và lễ tiệc thánh mà ăn bánh và uống rượu nho đã được chúc tạ.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời rao truyền lẽ thật sự sống trên toàn thế giới để hết thảy 7 tỷ nhân loại trở thành con cái của Đức Chúa Trời bởi giữ Lễ Vượt Qua, được bảo hộ khỏi tai nạn và nhận lấy phước lành của sự sống đời đời.

Đức Chúa Trời Mẹ - Nguồn của nước sự sống

Để nhận sự cứu rỗi,loài người phải gặp Đức Chúa Trời Mẹ.

Chương cuối cùng của Kinh Thánh tiên tri rằng Thánh Linh và Vợ Mới, tức là Đức Chúa Trời Cha cùng Đức Chúa Trời Mẹ dẫn dắt loài người vào sự cứu rỗi.

Thánh Linh vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”
Khải Huyền 22:17

Nói cách khác, Đức Chúa Trời Cha cùng Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng sáng tạo trời đất và muôn vật trong buổi ban đầu, đến trong xác thịt, ban nước sự sống và trao tặng sự sống đời đời cũng như hạnh phúc cho loài người. Như lời được chép rằng “Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.” (Galati 4:26), Vợ của Chiên Con (Khải Huyền 19:7), Đức Chúa Trời Mẹ được biểu tượng bởi Giêrusalem trên trời (Khải Huyền 21:9) ở cùng với chúng ta, dẫn dắt các con cái đến sự cứu rỗi bởi sự dạy dỗ của tình yêu và hy sinh. Giống như ý muốn của Đức Chúa Trời đã làm cho mọi sinh vật trên đất này như động vật, loài chim, loài cá, và kể cả loài người, đều nhận sự sống thông qua mẹ, thiết kế cứu rỗi của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời được ban cho thông qua Mẹ phần linh hồn.

Chế độ gia đình dưới đất được cấu thành bởi cha, mẹ, và các con cái, là mô hình cho thấy rằng ở trên Nước Thiên Đàng cũng có Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Mẹ, và các con cái của Đức Chúa Trời. Giống như trên đất này có gia đình, là cộng đồng tình yêu, Ngài cho biết rằng trên Nước Thiên Đàng cũng có gia đình phần linh hồn, là cộng đồng tình yêu thương đời đời. Cho nên, Hội Thánh của Đức Chúa Trời quý trọng gia đình, và tha thiết mong muốn rằng tất cả mọi người nhà làng địa cầu đều trở nên gia đình Nước Thiên Đàng.

Mong cả loài người đến cùng Đức Chúa Trời Mẹ và nhận được an ủi và nghỉ ngơi ấm áp.

“Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con… và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giêrusalem, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống.”
Khải Huyền 21:9

“Nhưng thành Giêrusalemtrên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.”
Galati 4:26

Nước Thiên Đàng - quê hương vĩnh cửu

Đức Chúa Trời Cha cùng Đức Chúa Trời Mẹ, quê hương phần linh hồn mà gia đình Nước Thiên Đàng ở cùng

Trước khi sanh ra trên đất này, cả loài người đã là các thiên sứ trên Nước Thiên Đàng (Gióp 38:1-7, Châm Ngôn 8:22-30). Nước Thiên Đàng – quê hương phần linh hồn mà Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Mẹ, và các anh em chị em ở cùng nhau. Vì chúng ta đã phạm tội ở đó và bị đuổi xuống đất này, nên đang trải qua đau đớn, nỗi buồn và nỗi đau trong khi sinh sống.

“Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời.”
Hêbơrơ 11:15

Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ tha thiết mong muốn rằng loài người trên đất này nhận biết lẽ thật của Đức Chúa Trời, ăn năn hối cải, được biến hóa trở nên người dự phần bổn tánh Ðức Chúa Trời, và trở về Nước Thiên Đàng đẹp đẽ. Ngài đang sắm sẵn Nước Thiên Đàng có niềm vui và hạnh phúc vô hạn, nơi có sông nước sự sống trong như lưu ly và cây sự sống ra mười hai trái.

“Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.”
I Côrinhtô 2:9

Hội Thánh của Đức Chúa Trời rao truyền tin tức vui mừng của sự cứu rỗi ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới trong khi mong ước rằng mọi người trên làng địa cầu được nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, trở thành gia đình Nước Thiên Đàng và tận hưởng phước lành vinh hiển đời đời mãi mãi ở trên Nước Thiên Đàng.

NEXT

Cơ quan Hội Thánh

Nơi trung tâm huyết mạnh của Tin Lành vì sự cứu rỗi của 7 tỷ nhân loại,Tổng Hội Hội Thánh của Đức Chúa Trời