Buổi hòa nhạc của dàn nhạc chứa đựng “Tấm lòng Mẹ”

Biểu diễn của dàn nhạc có chứa đựng tấm lòng của Mẹ, Đấng luôn mong hạnh phúc của gia đình. Chúng tôi tổ chức Buổi hòa nhạc mời gia đình, Buổi hòa nhạc cùng với hàng xóm v.v… và cung cấp cơ hội của giao lưu và liên hiệp giữa gia đình và hàng xóm, và chia sẻ an ủi của cuộc sống trong khi cung cấp sự nghỉ ngơi của cả xác thịt lẫn tấm lòng cho những người kiệt sức và căng thẳng trong sinh hoạt bận rộn.

Hiệp lòng, trao tặng dũng khí và hy vọng, giúp hàng xóm làng địa cầu gặp phải sự khó khăn do tai nạn bất ngờ, thông qua Buổi hòa nhạc giúp thiệt hại do động đất ở Haiti, Chile, và giúp nạn nhân lũ lụt Thái Lan v.v…

Triển lãm Thơ văn và Ảnh Mẹ chúng ta

“Mẹ”, là sự tồn tại chỉ nghĩ đến, tấm lòng trở nên ấm áp. Đây là Triển lãm được tổ chức để trao tặng hy vọng và dũng khí để sống trên thế gian bằng cách cho nhận biết tình yêu và hy sinh của người mẹ, là người trao tặng sức mạnh cho mọi con cái trên thế gian.

Được bắt đầu tại khu vực Gangnam, Seoul vào tháng 6 năm 2013, Triển lãm được tiến hành lưu động tại 57 khu vực ở Hàn Quốc gồm Triển lãm đặc biệt được tổ chức tại Đền Thánh Giêrusalem Pangyo vào tháng 6 năm 2017. Hơn 600.000 người tham quan rớt nước mắt cảm động trong tấm lòng.

Hưởng ứng nóng bỏng đối với Triển lãm Mẹ ở Hàn Quốc được truyền đến phía đối diện trái đất, cho nên Triển lãm Mẹ được tổ chức ở Manhattan, New York, Mỹ và ở Hội Thánh Santiago, Chile nữa. Tại khu vực tự trị Brooklyn, Mỹ nói rằng “Cảm ơn vì tổ chức Triễn lãm đóng góp trong việc gây ảnh hưởng tích cực trong cuộc sống của người khác.” và trao tặng tuyên dương.

Những người sống trong những ngày bận rộn cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống và tầm quan trọng của gia đình thông qua tình yêu, hy sinh, tình mẫu tử của mẹ, là quê hương đời đời.

NEXT

Giải thưởng chủ yếu & Giao lưu quốc tế

Thế giới cảm độngbởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời hướng về nhân loại.