Vận động làm sạch môi trường trái đất kỷ niệm Lễ Vượt Qua toàn cầu

Đấng Christ đã lập Lễ Vượt Qua giao ước mới để ban sự sống đời đời cho loài người.

Noi theo tình yêu và hy sinh của Đấng Christ được chứa đựng trong Lễ Vượt Qua, Hội Thánh của Đức Chúa Trời bảo vệ trái đất, là nơi sinh sống của sự sống, và làm sạch môi trường trái đất bị ô nhiễm trên khắp thế giới vì sức khỏe và hạnh phúc của hàng xóm.

Chúng tôi tổ chức các hoạt động đa dạng như nhặt rác, trồng cây, loại trừ thực vật có hại, chiến dịch bảo vệ môi trường v.v…

Hoạt động phụng sự tình nguyện cùng với gia đình, hàng xóm, bạn bè, người thân v.v… đóng vai trò tích cực trong việc hòa thuận trong gia đình, giao tiếp với hàng xóm, và giáo dục nhân cách cho thanh thiếu niên.

150

Đất nước tham gia

2.200

Thành phố tham gia

3.000

Số lần hoạt động

Làm sạch công viên & đường phố

Chúng tôi làm sạch đường phố, công viên, sân chơi, chợ, cửa hàng v.v… để gia đình cũng như hàng xóm đều sinh hoạt khỏe mạnh.

Các thánh đồ thu gom rác bị vứt bỏ ở nơi người ta không dễ dàng thấy, nhổ cỏ, và nhặt ngay cả rác thải trong công viên, là nơi nghỉ.

Đường phố sạch sẽ, công viên thoải mái làm cho tấm lòng của những người đi qua trở nên tươi đẹp.

Làm sạc biển & sông

Nước là nguồn của sự sống. Bảo vệ nước quý giá giống như việc cứu sự sống của loài người. Nhờ thu gom rác thải làm ô nhiễm bờ sông, biển trong địa phương, những người dân cùng các khách tham quan đều nhận được sự an nghỉ của cuộc sống trong thiên nhiên đẹp đẽ.

Làm sạch rừng núi

Rừng và núi cung cấp không khí trong lành và sạch sẽ. Để chúng ta, cùng con cái chúng ta có thể sinh sống trong không khí sảng khoái, các thánh đồ làm sạch đường đi dạo, loại bỏ các thực vật có hại cản trở sinh trưởng của thực vật thuần chủng, nhờ đó hệ sinh thái trong rừng được bảo vệ, và động vật & thực vật cũng được khỏe mạnh.

Cải thiện ý thức bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường trái đất là việc mà cả loài người phải cùng nhau làm, nên thông qua các chiến dịch, giáo dục môi trường v.v… chúng tôi cho biết tính nghiêm trọng của vấn đề môi trường và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

Hơn hết, bởi hình ảnh đi đầu việc bảo vệ môi trường một cách liên tục với ý thức của người chủ, những người trong các tầng lớp không chỉ ở Hàn Quốc mà còn các nước trên thế giới cùng tham gia, và cổ súy cho ý thức bảo vệ môi trường.

NEXT

Yêu thương hàng xóm

7 tỷ nhân loại trên làng địa cầu,chúng ta là một gia đình.