Đền Thánh Giêrusalem Mới, nơi có chứa đựng tình yêu của Đức Chúa Trời Mẹ

Đây là đền thờ của lẽ thật mà tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ – Nguồn của nước sự sống tuôn trào ra, và là nơi các thánh đồ Hàn Quốc và thế giới tìm đến.

Giống như trong quá khứ, Giêrusalem tại Ysơraên được để lại trong lịch sử là xứ của phước lành, nơi này tràn đầy tình yêu của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem Mới, Đấng ban phước lành của sự sống đời đời, trở nên nơi an nghỉ có sự an ủi và bình an ấm cúng đối với những người thế giới.

Nơi nào có nước sự sống ra từ đền thánh Giêrusalem chảy qua thì đều được chữa lành (Êxêchiên 47:1-12). Giống như vậy, từ Đến Thánh Giêrusalem Mới, tình yêu của Mẹ và tin tức vui mừng của sự cứu rỗi được truyền ra hướng tới 7 tỷ nhân loại trên thế giới.

Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo

Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo đóng vai trò trung tâm của việc cứu rỗi 7 tỷ nhân loại và Tin Lành thế giới. Đền Thánh có quy mô lớn với sự oai nghiêm và phẩm cách cao quý này trang bị nhiều không gian đa dạng gồm phòng thờ phượng lớn có 3.000 ghế ngồi.

Nơi này tổ chức nhiều lễ hội như Hiếu máu chuyển tiếp kỷ niệm Lễ Vượt Qua, Buổi hòa nhạc của Dàn nhạc Mêsi, Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta” v.v… và trao tặng sinh lực trong cuộc sống của thánh đồ và hàng xóm.

Church of God in Korea

Hội Thánh của Đức Chúa Trời đi cùng lịch sử Đại Hàn Dân Quốc

Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại các địa phương ở Hàn Quốc

Hội Thánh của Đức Chúa Trời được xây dựng trên các địa phương ở Hàn Quốc gồm Seoul, và 6 thành phố lớn: Gyeonggi, Gangwon, Chungcheong, Gyeongsang, Jeolla, Jeju.

Đền thờ gọn gàng có phẩm cách được xây dựng vừa giản dị vừa năng suất trong khi có đặc thù và vẻ đẹp của mỗi địa phương. Trong bầu không khí tươi sáng và ấm áp, các thánh đồ cũng như hàng xóm thoải mái tìm đến Hội Thánh.

Theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời Êlôhim, các thánh đồ ở cùng hàng xóm với tấm lòng tốt lành và khuôn mặt tươi cười, làm gương và giúp ích cho xã hội.

NEXT

Đoàn thăm viếng của thánh đồ nước ngoài

Gặp gỡ Đức Chúa Trời Mẹ.