Giới thiệu Hội Thánh

Đức Chúa Trời phán rằng hãy rao giảng Tin Lành cho muôn dân, và Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh đã được tiên tri vâng theo sứ mạng ấy. Vì sao lại là “Hội Thánh của Đức Chúa Trời” vậy?

More

Lịch sử Hội Thánh

“Hội Thánh của Đức Chúa Trời” đã được lập bởi Đức Chúa Jêsus Christ cách đây 2000 năm trước. Ngày nay Hội Thánh của Đức Chúa Trời được lập lại bởi Đức Chúa Trời theo lời tiên tri Kinh Thánh. Mọi lịch sử ấy đi cùng với lời tiên tri Kinh Thánh vì sự cứu rỗi của nhân loại.

More

Cơ quan Hội Thánh

Có nhiều cơ quan đa dạng như cơ quan trung tâm của Tin Lành thế giới, cơ quan đào tạo & giáo dục người chăn để dạy dỗ tín ngưỡng và phẩm tánh của các thánh đồ, và vì sự liên hiệp của hàng xóm và xã hội.

More

Tin Lành thế giới

Hội Thánh của Đức Chúa Trờirao truyền Tin Lành ra khắp thế giớivì sự cứu rỗi của 7 tỷ nhân loại.

Hoa lửa của Tin Lành được bắt đầu từ Đại Hàn Dân Quốc –
đầu cùng đất phương Đông, được lan truyền trong nháy mắt,
và đang cháy lên tại khoảng 7.500 Hội Thánh ở 175 quốc gia trên toàn thế giới.

Xem thêm

Cống hiến xã hội

Chúng tôi tổ chức hoạt động phụng sự trên toànthế giới vượt qua biên giới, chủng tộc, và tôn giáo.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời sẽ luôn ở cùng
bất cứ nơi nào thiết cần tình yêu thương của Mẹ.

Xem thêm

Giải thưởng chủ yếu

Thế giới cảm động bởi tình yêu thương củaĐức Chúa Trời hướng về nhân loại.

Bởi phụng sự bằng lòng chân thành, cho đến hiện tại,
Hội Thánh của Đức Chúa Trời nhận khoảng 2.600 lần giải thưởng
kể từ giải thưởng của tổng thống Đại Hàn Dân Quốc,
cho đến giải thưởng từ chính phủ và cơ quan của các nước trên thế giới
như Anh quốc, Mỹ, Canada, Peru, Philippines, New Zealand v.v…

Xem thêm

Đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Nữ hoàng Anh quốc

Danh dự Thành viên của Huân chương xuất sắc nhất của Đế quốc Anh MBE

Danh dự Thành viên của Huân chương xuất sắc nhất của Đế quốc Anh MBE

Giải vàng (Giải thưởng tối cao trong Giải đoàn thể, 17 lần)
Giải Lifetime (Giải thưởng tối cao trong Giải cá nhân)

Đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ

Tuyên dương đoàn thể của tổng thống,
Huân chương chính phủ, Tuyên dương của tổng thống

Giới thiệu lẽ thật

Hội Thánh của Đức Chúa Trờilàm theo y như sự dạy dỗ của Kinh Thánh.

Đức Chúa Trời Cha / Đức Chúa Trời Mẹ / Gia đình Nước Thiên Đàng và gia đình dưới đất / Đức Chúa Trời đến trong xác thịt /Lễ Vượt Qua / Ngày Sabát / 3 kỳ 7 lễ trọng thể / Thập tự giá là hình tượng / Phép Báptêm / Luật lệ khăn trùm đầu

Xem thêm
NEXT

Xem thêm

Hội Thánh thực tiễn tình yêu thương của Mẹvì hạnh phúc của gia đình, hàng xóm, và người nhà làng địa cầu