परमेश्वरको मण्डलीले बाइबलअनुसारपिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलार्इ विश्वास गर्दछ ।येशूज्यूले खडा गर्नुभएको नयाँ करार पालन गर्ने र सुनाउने गर्दछ ।

‘परमेश्वरको मण्डली’ भन्ने नाउँको उत्पत्ति पनि बाइबलबाट भएको हो (१ कोर १:२, गला १:१३), र यसमा ‘परमेश्वरले खडा गर्नुभएको मण्डली,’ ‘परमेश्वर मालिक हुनुभएको मण्डली’ भन्ने अर्थ रहेको छ ।

२,००० वर्षअघि मानव-जातिको मुक्तिको निम्ति यो पृथ्वीमा आउनुभएका येशू ख्रीष्ट अनि पत्रुस, यूहन्ना, पावल लगायतका प्रेरितहरू जाने गर्नुभएको सुरुको परमेश्वरको मण्डलीले निस्तार-चाडको साथै ३ चरणका ७ वटा चाडहरू, शबाथ-दिनजस्ता नयाँ करारका सत्यताहरूलार्इ जस्ताको तस्तै अमूल्य ठानेर पालन गरेको थियो ।

पवित्र आत्मा र दुलहीकहाँ आओ

सबै मानव-जातिलेमाता परमेश्वरलार्इ भेटेमासाँचो खुशी पाउनेछन् ।

सबै जना सुनौलो भविष्यको सपना लिएर जिउने गर्छन् ।
त्यो सपना पूरा गर्नको निम्ति जीवनको मूल हुनुभएकी माता परमेश्वरलार्इ भेट्नुपर्छ ।

सबै मानव-जाति, वास्तवमा परमेश्वरका सन्तान हुन्। परमेश्वर र हामीबीच बुबा-आमा र छोरा-छोरीको सम्बन्ध रहेको छ । त्यसैले हामीहरू परमेश्वरलाई पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर भनेर पुकार्छौं ।

पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरचाहिँ यो संसारका सबै मानिसहरूले अनन्त जीवन पाएर खुशी र आनन्द उपभोग गरून् भन्ने चाहनुहुन्छ । यसकारण मानव-जातिलाई “आउनुहोस् … जीवनको पानी लिओस्” (प्रका २२:१७) भनेर बोलाउँदैहुनुहुन्छ ।

परमेश्वरको त्यस्तो इच्छाबमोजिम विश्वभरिका १७५ वटा देशहरूमा रहेको परमेश्वरको मण्डलीका २५ लाख सन्तहरूले राष्ट्रियता, संस्कृति र भाषा मतभेदको बाबजुद विश्वव्यापी गाउँका ७ अरब परिवारमाझ मुक्तिको जीवनको पानी बाँड्दै परमेश्वरको प्रेम सुनाउँदछन् ।

परमेश्वरको मण्डलीले सबै मानव-जाति, माताको प्रशस्त प्रेममा रहँदै अनन्त जीवन र खुशी पाउने होऊन् भन्ने आशा गर्दछ ।

ठेगाना

नयाँ यरूशलेम फान्ग्यो मन्दिर

ग्यङगी-दो, सङनाम-सी, बुन्दाङ-गु, फान्ग्योयग-रो ३५ (बेग्ह्यन-दोङ ५२६)
सम्पर्क नं. : +८२-३१-७३८-५९९९
फ्याक्स नं. : +८२-३१-७३८-५९९८

NEXT

मण्डलीको इतिहास

परमेश्वरको मण्डलीचाहिँपरमेश्वरले यो पृथ्वीमा खडा गर्नुभएकोएक मात्र मण्डली हो ।