पिता परमेश्वर

परमेश्वरको मण्डलीले त्रिएकलार्इ दृढतापूर्वक विश्वास गर्दछ। परमेश्वरको नाउँ जान्ने कुराचाहिँ सीधै मुक्तिसँग सम्बन्धित छ । त्रिएकमा, पिता परमेश्वरले प्रत्येक युगमा पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको रूपमा फरक नाउँद्वारा कार्य गर्नुभए तापनि उहाँको मूल स्वरूपचाहिँ एउटै हो भन्ने अर्थ रहेको छ । परमेश्वरको मण्डलीले चाहिँ पुरानो करारको युगका पिता यहोवा परमेश्वर नै नयाँ करारको युगमा पुत्रको रूपमा आउनुभएका येशूज्यू हुनुहुन्छ, र बाइबलको अगमवाणीअनुसार यस वर्तमान युगमा आउनुभएका दोस्रो आगमनका येशू ख्रीष्ट(पवित्र आत्मा) नै आन साङ होङज्यू हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्दछ ।

पवित्र आत्माको युगको मुक्तिदाताको रूपमा आउनुभएका ख्रीष्टचाहिँ दाऊदको सिंहासनमा बस्नुहुनेछ भनेर अगमवाणी गरिएको छ । दाऊदले ३० वर्षको उमेरमा सिंहासनमा बसेर ४० वर्षसम्म राज्य गरेका थिए । तर येशूज्यूले ३० वर्षको उमेरमा बप्तिस्मा लिनुभएर ३ वर्षसम्म शिक्षा दिनुभएपछि क्रूसमा टाँगिनुभई मृत्यु भोग्नुभयो । दोस्रो आगमनका येशूज्यूले पनि ३० वर्षको उमेरमा बप्तिस्मा लिनुभएर बाँकी रहेको ३७ वर्षसम्म सुसमाचार सुनाउनुभएपछि मृत्यु भोग्नुपर्छ । यो अगमवाणी पूरा गर्नुहुने व्यक्ति नै आन साङ होङज्यू हुनुहुन्छ । आन साङ होङज्यू, बाइबलको अगमवाणीअनुसार पूर्वको पल्लो छेउको देश, दक्षिण कोरियामा जन्मिनुभएर सन् १९४८देखि सुसमाचार कार्य आरम्भ गर्नुभर्इ सन् १९८५मा स्वर्ग उचालिनुभयो ।

परमेश्वरको मण्डलीले आन साङ होङज्यूलार्इ दोस्रो आगमनका येशूज्यूको रूपमा विश्वास गर्नुको मुख्य कारणचाहिँ मर्नुपर्ने मानव-जातिलार्इ अनन्त जीवन दिनुहुने व्यक्ति उहाँ नै हुनुभएकोले हो । येशू ख्रीष्टले आफू क्रूसमा बलिदान हुनुभन्दा अघिल्लो रातमा निस्तार-चाड पालन गर्नुहुँदै चेलाहरूलार्इ उहाँको देह र रगतलार्इ सङ्केत गर्ने रोटी र दाखमद्य दिनुभएर अनन्त जीवन र पाप-क्षमाको प्रतिज्ञा गर्नुभर्इ निस्तार-चाडलाई नयाँ करार हो भन्नुभयो । नयाँ करार निस्तार-चाड, प्रेरितहरूको युगसम्म पालन गर्दैआइएको थियो, तर पछि मण्डली भ्रष्ट भएर सबै हटाइयो । धार्मिक अन्धकारको युग, धार्मिक सुधारको युग पार गर्दै १,६०० वर्षसम्म कसैले पनि त्यो सत्यतालार्इ खोज्न सकेन । यसकारण नयाँ करार पुन: स्थापना गरिदिनुभर्इ मानव-जातिलार्इ अनन्त जीवन र मुक्तिको मार्गमा डोऱ्याउनुभएका आन साङ होङज्यू नै दोस्रो आगमनका ख्रीष्ट, पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ ।

माता परमेश्वर

माता परमेश्वरलार्इ विश्वास गर्नु परमेश्वरको मण्डलीको विशेषता हो । अधिकांश मानिसहरू परमेश्वरचाहिँ ‘पिता’ एक जना मात्र हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छन्, तर परमेश्वरको मण्डलीले चाहिँ माता परमेश्वरलार्इ पनि विश्वास गर्दछ । बाइबलमा “हे हाम्रा पिता, जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ” (मत्ती ६: ९) भन्ने वचनको साथै “माथिको यरूशलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन्” (गला ४:२६) भन्ने वचनद्वारा आत्माका पिता र माताको विषयमा गवाही दिइएको छ ।

परमेश्वरको मण्डलीले बाइबलको उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म देखा पर्नुभएका परमेश्वरको दुर्इ वटा स्वरूपमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ । उत्पत्ति १मा सृष्टिकर्ता परमेश्वरले मानिसलार्इ सृष्टि गर्नुहुँदा “मानिसलार्इ आफ्नै स्वरूपमा, हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऔं” भन्नुहुँदै मानिसलार्इ परमेश्वरकै प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभयो । नर र नारी नै गरी सृष्टि गर्नुभयो । नर स्वरूपको परमेश्वर(पिता) मात्र नभई नारी स्वरूपकी परमेश्वर(माता) पनि अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो ।

यति मात्र होइन, मूल हिब्रू बाइबलमा “आदिमा परमेश्वरले आकाशमण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो” भनेर सुरु हुने वचनदेखि ‘परमेश्वर’लार्इ लगभग २,५०० पटक ‘एलोहिम’ भनेर बहुवचनमा अभिव्यक्त गरिएको छ। आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरचाहिँ एक जनाभन्दा बढी अर्थात् ‘परमेश्वरहरू’ हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो । त्यसको कारणचाहिँ पिता परमेश्वरको साथै माता परमेश्वर पनि अस्तित्वमा हुनुभएकोले हो । बाइबलको अन्तिम पृष्ठमा मानव-जातिलार्इ “आउनुहोस् … जीवनको पानी सित्तैँमा लिओस्” भन्नुहुने पवित्र आत्मा र दुलही देखा पर्नुभएको छ । जीवनको पानी दिन सक्नुहुनेचाहिँ परमेश्वर मात्र हुनुभएकोले यहाँ भनिएको पवित्र आत्माचाहिँ पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि उहाँसँगै जीवनको पानी दिनुहुने दुलहीचाहिँ माता परमेश्वर हुनुहुन्छ ।

सम्बन्धित भिडियो

स्वर्गको परिवार र पृथ्वीको परिवार

बुबा र आमाचाहिँ परिवारमा बोलाइने शब्द हो । यो पृथ्वीको पारिवारिक प्रणालीमा बुबा, आमा र छोरा-छोरीहरू भएको कुराचाहिँ स्वर्गमा पनि पिता परमेश्वर, माता परमेश्वर र परमेश्वरका छोरा-छोरीहरू छन् भन्ने कुरालार्इ दर्शाउने छाया हो । पृथ्वीमा परिवार भएको कुराले स्वर्गमा पनि अनन्तको आत्मिक परिवार छ भन्ने कुरा जानकारी गराउँछ । एउटा परिवार रगतद्वारा बाँधिएजस्तै, स्वर्गको परिवार पनि निस्तार-चाडद्वारा अनुमति दिनुहुने ‘करारको रगत’द्वारा बाँधिन्छ।

परमेश्वरलार्इ पिता र माता भनेर विश्वास गर्ने विश्वासले परमेश्वरको मण्डलीका सन्तहरूको जीवनमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ । परमेश्वरको मण्डलीका सन्तहरू परमेश्वरका छोरा-छोरी र स्वर्गको परिवार भएकोमा गर्व गर्छन्, र पृथ्वीको परिवारलार्इ पनि स्वर्गको परिवारजस्तै अमूल्य सोचेर पारिवारिक मेलमिलाप र खुशी बढाउने कार्यमा रुचि राख्छन् । बाइबलको शिक्षाअनुसार उनीहरू बुबा, आमालार्इ आदर गर्ने, छोरा-छोरीलार्इ प्रेम गर्ने, दाजुभाइ एक-आपसमा प्रेममा रहने र पति-पत्नीले एक-अर्कालाई एउटै शरीरझैँ प्रेम गर्ने कार्यद्वारा घरलार्इ सानो स्वर्ग बनाउन कोसिस गर्छन् । उनीहरूले सम्पूर्ण मानव-जातिलार्इ पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरकहाँ आएर सँगै अनन्त खुशी उपभोग गर्ने ठूलो परिवार मानेकोले सबैको आनन्द र कल्याणमा रुचि राखेर उनीहरू सेवा र राहतका कार्यहरूमा समर्पित भइरहेका छन् ।

सम्बन्धित भिडियो

शरीरमा आउनुभएका परमेश्वर

वास्तवमा ख्रीष्टियान धर्मचाहिँ शरीरमा आउनुभएर मानव-जातिलार्इ मुक्ति दिनुहुने परमेश्वरलार्इ विश्वास गर्ने धर्म हो । परमेश्वरको मण्डलीले पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर आत्मिक रूपमा हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने मात्र नभएर पवित्र आत्माको युगमा मानिसको स्वरूपमा आउनुभर्इ मानव-जातिलार्इ मुक्ति दिनुहुन्छ भन्ने कुरालार्इ पनि विश्वास गर्दछ । परमेश्वर सर्वशक्तिमान् हुनुभएकोले मानिसको स्वरूपमा पनि आउन सक्नुहुन्छ । बाइबलको अगमवाणीअनुसार मानिसको स्वरूपमा आउनुभएका परमेश्वरलार्इ विश्वास गर्नुपर्छ ।

२,००० वर्षअघि बालकको रूपमा जन्मनुभएका येशू ख्रीष्टलार्इ बाइबलमा “आदिमा वचन हुनुभएका परमेश्वर, शरीर धारण गरी हाम्रा बीचमा वास गर्नुहुने व्यक्ति” भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ (यूहन्ना १: १-१४) । परमेश्वर शरीर धारण गर्नुभर्इ आउनुभयो भन्ने ख्रीष्टियान धर्मको सिद्धान्तचाहिँ त्यो समयको मुख्य धर्म, यहूदी धर्ममा अत्यन्तै नकारात्मक विषय बनेको थियो । यहूदीहरूले चाहिँ “तिमी मानिस भएर पनि आफैलार्इ परमेश्वर तुल्याउँछौ” भन्दै येशू ख्रीष्टलाई मार्न खोजे, अनि उहाँ निर्दोष हुनुभए तापनि उहाँलार्इ क्रूसमा टाँग्न पुगे ।

ख्रीष्ट उचालिनुभएपछि चेलाहरूले “मानिस, ख्रीष्ट येशू”(१ तिमो २: ५)लार्इ साहसका साथ गवाही दिँदै शरीरमा आउनुभएका परमेश्वरप्रतिको विश्वासमा जोड दिएका थिए । येशू ख्रीष्ट, मानव-जातिको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सारा संसारमा फैलिएर उहाँ संसारका मानिसहरूको लागि विश्वासको कारक बन्नुभयो । अनि बाइबलमा “ख्रीष्ट पनि धैरै जनाका पाप बोक्नलार्इ एकै पल्ट बलि हुनुभयो, र उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ” (हिब्रू ९:२८) भन्ने अगमवाणी रहेको छ। सधैँ आत्मिक रूपमा रहनुहुने ख्रीष्ट “दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ” भन्नाले पहिलाजस्तै शरीरमा आउनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो । अनि पवित्र आत्मा र दुलहीले “आउनुहोस् … जीवनको पानी लिओस्” भन्नुभएको वचनले २,००० वर्षअघि जस्तै वचन देहधारण हुनुभर्इ पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर यो पृथ्वीमा आउनुहुन्छ भन्ने अर्थ बोकेको छ ।

सम्बन्धित भिडियो

निस्तार-चाड

परमेश्वरको मण्डलीचाहिँ २,००० वर्षअघि येशू ख्रीष्ट र चेलाहरूले पालन गर्नुभएजस्तै निस्तार-चाड पालन गर्ने एक मात्र मण्डली हो । निस्तार-चाडचाहिँ करीब ३,५०० वर्षअघि मिश्रमा दासत्वको जीवन बिताएका इस्राएलीहरूले थुमाको रगतलार्इ ढोकाको चौकोसका दुर्इपट्टिका खम्बाहरू र माथिल्लो भागमा लाएर पालन गरी जेठो नाश गर्ने डरलाग्दो विपत्तिबाट छुटकारा पाएको दिन हो । निस्तार भन्ने शब्दको अर्थ नै ‘विपत्तिबाट पार’ हो ।

२,००० वर्षअघि येशू ख्रीष्टले पाप र मृत्युको साङ्लोमा बाँधिएका मानव-जातिलाई मुक्ति दिनको निम्ति उहाँको देह र रगतलाई सङ्केत गर्ने रोटी र दाखमद्य दिनुहुँदै “योचाहिँ मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार” भन्नुभएर पाप-क्षमा र अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा गर्नुभयो । क्रूसमा टाँगिनुभन्दा अघिल्लो दिनमा उहाँले नयाँ करारलाई इच्छा-पत्रमा राख्नुभएर मानव-जातिलार्इ जीवन र मुक्तिको अनुमति दिनुभयो । येशू ख्रीष्टले गर्नुभएअनुसार निस्तार-चाड पालन गऱ्यो भने त्यसमा समावेश भएको परमेश्वरको प्रतिज्ञाद्वारा परमेश्वरको देह र रगत प्राप्त गर्ने सन्तान हुन सकिन्छ, अनि दाजुभाइ र दिदीबहिनी भएर साँचो स्वर्गको परिवारको रूपमा आपसमा प्रेम बाँड्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित भिडियो

शबाथ-दिन

आजभोलि धेरै मण्डलीहरूले आइतबारको सेवा गरे तापनि बाइबलमा सातौँ दिन शबाथ-दिनलार्इ परमेश्वरको आराधना गर्ने पवित्र दिनको रूपमा तोकिएको छ । शबाथ-दिनचाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरले ६ दिनसम्म आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएर विश्राम गर्नुभएको दिन हुनुको साथै पवित्र तुल्याउनुभई आशिष् दिनुभएर प्रजाहरूलाई मान्नू भनेर आदेश दिनुभएको दिन हो । ऐतिहासिक तथ्य र पात्रोजस्ता कुराहरूद्वारा निश्चित गरिहेर्दा वर्तमान समयमा शनिबार नै हप्ताको सातौँ दिन हो ।

येशू ख्रीष्टले उहाँ नै शबाथको प्रभु हुनुभएको कुरा प्रष्ट पार्नुहुँदै थुमा बलि गरिने पुरानो करारको नियमभन्दा फरक, आत्मा र सत्यतामा आराधना चढाएर परमेश्वरको आराधना गर्दै असल कार्य गर्ने नयाँ करारको शबाथ-दिनको धर्मविधिको उदाहरण स्वयम्‌ले देखाइदिनुभयो । येशू ख्रीष्ट र चेलाहरूले पालन गर्नुभएको अनि पावल र सह-यात्रीहरूले प्रचार यात्राको समयमा निरन्तर पालन गरिरहेको शबाथ-दिनको नियमचाहिँ प्रेरितहरूको युगको अन्त्यतिर मण्डली सांसारिक भई रोममा केन्द्रित पश्चिमी मण्डलीले आइतबारको सेवामा जिद्दी गर्न थालेपछि डगमगिन थाल्यो ।

ई.सं. ३१३मा मिलानो राजकीय आदेशद्वारा ख्रीष्टियान धर्म औपचारिक बनाइदिएका रोमका सम्राट कन्स्टेन्टाइनले ई.सं. ३२१मा हप्ताको पहिलो दिनलाई बिदाको दिनको रूपमा तोकिदिए । तिनले उक्त दिनलार्इ ‘सूर्यको उपासना गर्ने दिन’को रूपमा तोकिदिएकाले रोमको मण्डली(क्याथोलिक)ले आइतबारमा आराधना पालन गर्ने सिद्धान्तलार्इ अझ बलियो बनायो । त्यो समयदेखि मण्डलीहरूमा आइतबारको सेवा गर्नु सामान्य कुरा बन्न पुग्यो । त्यो चलन अहिले पनि देख्न सकिन्छ । तर परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाजले बाइबलअनुसार सुरुको मण्डलीको सत्यता र विश्वासको पालना गर्दछ । शबाथ-दिन पनि शनिबारको दिनमा नै पालन गर्दछ ।

सम्बन्धित भिडियो

३ चरणका ७ वटा चाडहरू

परमेश्वरको मण्डलीका प्रमुख चाडहरूमध्ये साप्ताहिक चाड शबाथ-दिन पर्छ, अनि वार्षिक चाडहरूचाहिँ निस्तार-चाड, अखमिरी रोटीको चाड, पुनरुत्थानको दिन, पेन्तिकोसको चाड, तुरहीको चाड, प्रायश्चितको दिन, छाप्रो-वासको चाड गरी ७ वटा चाडहरू ३ चरणमा विभाजन भएका छन् । ३ चरणका ७ वटा चाडहरू पनि शबाथ-दिनजस्तै नयाँ र पुरानो करारको बाइबलमा आधारित परमेश्वरका चाडहरू हुन् । परमेश्वरको मण्डलीले प्राचीन रोमको हिउँदे पर्वबाट शुरु भएको क्रिसमस र अमेरिकी अग्रगामी इतिहासबाट सुरु भएको Thanks giving Day जस्ता मानिसले बनाएका पर्वहरू मान्दैन ।

सम्बन्धित भिडियो

क्रूसपूजा, मूर्तिपूजा

मण्डली भन्नासाथ सबैले क्रूसको विषयमा सोच्ने गर्छन्, तर परमेश्वरको मण्डलीमा क्रूस छैन । येशूज्यूले खडा गर्नुभएको र प्रेरितहरू जाने गरेको सुरूको मण्डलीले पनि क्रूस खडा गरेको थिएन । क्रूस, विश्वासको विषय वा प्रतीकलार्इ चिनाउने साधन थिएन । क्रूस खडा नगर्ने कारणचाहिँ त्यसो गर्दा “आफ्ना निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनू” भन्ने दश आज्ञामध्येको दोस्रो आज्ञालार्इ उल्लङ्घन गर्न पुगिने भएकोले हो ।

मण्डलीको इतिहास, शब्दकोश इत्यादिमा हेर्दा क्रूसचाहिँ प्राचीन युगतिर अन्यजातिको धर्मको चिन्ह थियो भन्ने जान्न सकिन्छ। क्रूस, येशू ख्रीष्टको समयमा मृत्युदण्डको एक साधन थियो । त्यसै गरी मण्डली सांसारिक हुने क्रममा ई.सं. ४३१तिर पहिला मण्डलीभित्र खडा भएको थियो भने ई.सं. ५६८मा मण्डलीको धूरीमा राखिएर बिस्तारै मण्डलीभित्र तथा बाहिर खडा भयो । हार र औँठीजस्ता व्यक्तिगत गहनाहरूमा राखिएर लगाउन थालियो। क्रूसचाहिँ मूर्तिको प्रतिरूप भएकोले परमेश्वरको मण्डलीले यसलार्इ अस्वीकार गर्छ । अनि क्रूसभन्दा पनि क्रूसमा बलिदान हुनुभएका ख्रीष्ट र उहाँको अनमोल रगतलार्इ अझ महत्व दिन्छ ।

बप्तिस्मा

बप्तिस्माचाहिँ पापको शरीरलार्इ पानीमा गाडिदिएर नयाँ गरी जन्मने अर्थ रहेको धर्मविधि हो ।

बाइबलमा बप्तिस्माचाहिँ परमेश्वरसँगको करारको चिन्ह, मुक्तिको चिन्ह हो । परमेश्वरको मण्डलीले बप्तिस्माचाहिँ धार्मिक जीवनको पहिलो पाइला हो, अनि बप्तिस्मा लिएका मानिसले साँचो परमेश्वरको प्रजाको रूपमा स्वर्ग-राज्यको नागरिकता प्राप्त गर्दछ भनी विश्वास गर्दछ । “यसकारण जाओ, र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देओ” भन्ने येशू ख्रीष्टको शिक्षाअनुसार पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा दिएको बप्तिस्मा नै साँचो बप्तिस्मा हो, अनि बप्तिस्मा लिने मानिसले पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलार्इ विश्वास गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित भिडियो

घुम्टोको नियम

परमेश्वरको मण्डलीमा प्रार्थना वा आराधना गर्दा पुरुषहरूले शिर ढाक्दैनन् भने स्त्रीले चाहिँ घुम्टोले शिर ढाक्ने गर्छन् । यो मण्डलीले बाइबलमा उल्लेखित परमेश्वरको मण्डलीको नियमलार्इ पछ्याउने कार्य गरेको हो ।

१ कोरिन्थी अध्याय ११मा हेर्दाखेरि घुम्टोको नियम पालन गर्नु भनेको ख्रीष्टको अनुसरण गर्नु हो । त्यसमा परमेश्वरको सृष्टिको सिद्धान्त रहेको छ । अनि योचाहिँ मण्डली व्यवस्थापनको निम्ति बनाइएको हो। प्रेरित पावलले, पुरुषचाहिँ छोटो केशमा राम्रो देखिन्छन् अनि स्त्रीचाहिँ लामो केशमा सुन्दर देखिन्छन् भन्दै घुम्टोको नियमलार्इ प्रकृतिसँग तुलना गरेर वर्णन गरेका छन्। आजभोलि प्रोटेस्टेन्ट मण्डलीका स्त्रीहरूले पुरुषले जस्तै घुम्टो ओड्दैनन्, र क्याथोलिक मण्डलीका उच्च पादरीहरूले आराधना गर्दा शिरमा मुकुट वा टोपी लगाउने गर्छन् । यी सबै बाइबलको मापदण्डभन्दा विपरीतका कार्यहरू हुन् । बाइबलमा उल्लेखित घुम्टोको नियमलार्इ जस्ताको तस्तै पालन गर्ने मण्डली पनि परमेश्वरको मण्डली मात्रै हो ।

WATV Media Cast

परमेश्वरको मण्डलीको भिडियो प्रवचनमा जाने सर्टकट

http://watvMedia.org