बाइबलको अगमवाणीअनुसार दोस्रो आगमनका ख्रीष्ट आन साङ होङ ज्यूले खडा गर्नुभएको साँचो सत्यता भएको मण्डली हो ।

परमेश्वरले मानव-जातिको मुक्तिको निम्ति यो संसारमा खडा गर्नुभएको मण्डली एउटा मात्र छ ।
बाइबलमा परमेश्वरले खडा गर्नुभएको मण्डलीचाहिँ केवल ‘उहाँले आफ्नै रगतले किन्नुभएको परमेश्वरको मण्डली’ (प्रेरित २०:२८) हो, अनि त्यो मण्डलीको नाउँ ‘परमेश्वरको मण्डली’ हो भनेर लेखिएको छ (१ कोर १:१-२, गला १:१३, १ कोर ११:२३) ।

परमेश्वरको बलिदानको रगतले निस्तार-चाडको बलिदानलार्इ जनाउँछ भनेर बाइबलमा गवाही दिइएको छ (प्रस ३४:२५)। येशूज्यूले निस्तार-चाडको थुमाको वास्तविकताको रूपमा क्रूसमा बलिदान हुनुभएर मुक्तिको बाटो खोलिदिनुभयो । उहाँले निस्तार-चाडलार्इ नयाँ करारको रूपमा खडा गरिदिनुभर्इ निस्तार-चाडको दाखमद्य, मानव-जातिको पाप-क्षमाको निम्ति बगाइएको ‘मेरो रगत हो’ भन्ने थाहा दिनुभयो (मत्ती २६: १७-२८, लूक २२: ७-२०) ।

यसरी पुरानो करारमा होस् वा नयाँ करारमा, परमेश्वरको रगतको अर्थ समावेश भएको सत्यता नै निस्तार-चाड भएकोले परमेश्वरको रगतले किन्नुभएको मण्डलीमा निश्चय नै निस्तार-चाड पालन गरिन्छ । निस्तार-चाड पालन गर्ने सत्य मण्डली परमेश्वरले मात्र खडा गर्न सक्नुहुन्छ ।

हिजोआज बाइबलअनुसार नयाँ करार निस्तार-चाड पालन गर्ने मण्डलीचाहिँ सारा संसारमा परमेश्वरको मण्डली मात्रै हो । त्यसको कारणचाहिँ परमेश्वरको मण्डली नै बाइबलको गवाहीबमोजिम परमेश्वर स्वयम्‌ले खडा गर्नुभएको मण्डली भएकोले हो ।
बाइबलको अगमवाणीअनुसार यो पृथ्वीमा प्रकट हुनुभएका दोस्रो आगमनका ख्रीष्ट आन साङ होङज्यूले, मानव-जातिले गुमाएको नयाँ करार निस्तार-चाड पुन: स्थापना गर्नुभएर सत्य मण्डली खडा गर्नुभयो ।

इतिहास

आरम्भ

सन् १९४८~१९८५

सन् १९४८
आन साङ होङज्यूको बप्तिस्मा (इन्छन नाग्सम)
सन् १९६४
परमेश्वरको मण्डलीको स्थापना
सन् १९८५
आन साङ होङज्यू उचालिनुभएको

वृद्धि समय

सन् १९८६~२०००

सन् १९८८
पञ्जीकृत सदस्य संख्या १० हजार
सन् १९९५
जनिसान प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको उद्घाटन
सन् १९९६
विदेशका ३ वटा देशहरूमा मण्डली स्थापना
सन् २०००
पञ्जीकृत सदस्य संख्या ३ लाख
नयाँ यरूशलेम मन्दिर स्थापना (बुन्दाङ)
मसीह अर्केष्ट्रा स्थापित

विश्वव्यापी विस्तार

सन् २००१~२०१३

सन् २००१
विदेशका ७ वटा देशहरूमा मण्डली स्थापना
पहिलो विदेश भ्रमण टोली (संयुक्त राज्य अमेरिका)
सन् २००२
एलोहिम प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको उद्घाटन
सन् २००३
पञ्जीकृत सदस्य संख्या ५ लाख
परमेश्वरको मण्डलीको प्रधान कार्यालय WMC भवन निर्माण
दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतीय प्रशंसा-पत्रद्वारा सम्मानित
सन् २००४
कोरियाली खेलकुद पदकद्वारा सम्मानित
कोरियाली पदकद्वारा सम्मानित
सन् २००५
ओग्छन गो एण्ड कम प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको उद्घाटन
सन् २००६
परमेश्वरको मण्डलीको ऐतिहासिक संग्रहालयको उद्घाटन
सन् २००८
पञ्जीकृत सदस्य संख्या १० लाख
सन् २००९
विश्वभरिका विश्वविद्यालय विद्यार्थीहरूको मिशन(World CM)को आयोजना
सन् २०११
दोङबेग प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको उद्घाटन
अमेरिकी राष्ट्रपतीय स्वयंसेवा पुरस्कारद्वारा सम्मानित (स्वर्ण पुरस्कार, आजीवन पुरस्कार)
सन् २०१३
पञ्जीकृत सदस्य संख्या २० लाख
परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाजको दर्ता
अन्तर्राष्ट्रिय बाइबल गोष्ठीको आयोजना

सुनौलो समय

सन् २०१४~

सन् २०१४
मण्डली स्थापना भएको ५०औँ वर्षलार्इ ‘पुनर्स्थापनको वर्ष’ घोषणा,
अमेरिकी राष्ट्रपतीय स्वयंसेवा पुरस्कार(स्वर्ण पुरस्कार)द्वारा सम्मानित
सन् २०१५
दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतीय सङ्गठन पुरस्कारद्वारा सम्मानित
अमेरिकी राष्ट्रपतीय स्वयंसेवा पुरस्कारद्वारा सम्मानित (स्वर्ण पुरस्कार ३ पटक)
सन् २०१६
७ अरब मानव-जातिको मुक्तिको अभियान घोषणा
विश्वभरि सुसमाचार प्रचार सङ्कल्प समारोह
बेलायती महारानी स्वयंसेवा पुरस्कारद्वारा सम्मानित
यू.एनको केन्द्रीय आपतकालीन राहत कोष(UN CERF)को उच्चस्तरीय सम्मेलनमा सहभागिता, महासचिव पाष्टरको वक्तव्य
नयाँ यरूशलेम मन्दिर स्थापना (फान्ग्यो)
WMC जेजु प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको उद्घाटन
७१औँ विदेश भ्रमण टोली
सन् २०१७
​विश्वका १७५ वटा राष्ट्रहरूमा ७,००० वटा मण्डली, पञ्जीकृत सदस्य संख्या २८ लाख

मानव-जातिको इतिहास र परमेश्वरको मण्डली

बाइबलको इतिहासचाहिँ सृष्टिको कार्यदेखि शुरू भएर नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको निर्माणसँगै समाप्त हुन्छ । यसरी नै मानव-जातिको मुक्तिको इतिहासमा परमेश्वरको मण्डली रहेको छ ।

आकाश र पृथ्वीको सृष्टि

पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलेसँगै संसारलार्इ सृष्टि गर्नुभयो ।

“आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो ।” (उत्पत्ति १:१)मा सुरु गरेर हिब्रू मूल ग्रन्थको बाइबलको पहिलो पददेखि ‘परमेश्वर’लार्इ लगभग २५,०० पल्टभन्दा बढी ‘एलोहिम’ भनेर बहुवचनमा अभिलेख गरिएको छ। आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएका परमेश्वर एक जना ‘परमेश्वर’ मात्र होइन, ‘परमेश्वरहरू’ भन्ने अर्थ हो ।

सृष्टिकर्ता परमेश्वरले मानव-जातिलार्इ सृष्टि गर्नुहुँदा “मानिसलार्इ आफ्नै स्वरूपमा, हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऔं” भन्नुहुँदै “परमेश्वरकै प्रतिरूपमा … नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलार्इ सृष्टि” गर्नुभयो (उत्पत्ति १:२६~२७)।

परमेश्वरले किन ‘म’ होइन, ‘हामी’ भन्ने अभिव्यक्ति प्रयोग गर्नुभएको होला ? बाइबलको शिक्षालार्इ हेर्ने हो भने नर स्वरूपका पिता परमेश्वरको साथै नारी स्वरूपकी माता परमेश्वर पनि अस्तित्वमा हुनुभएकोले हो । त्यसैले नयाँ करारमा पनि “हे हाम्रा पिता, जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ” मात्र नभएर “माथिको यरूशलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन्” (गला ४:२६) भनेर आत्मिक पिता र माताको विषयमा गवाही दिइएको छ ।

योजस्तै आदिदेखि सँगै रहनुभएका पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले सम्पूर्ण आकाश र पृथ्वीका थोकहरू सृष्टि गर्नुभएको हो ।

… परमेश्वरले भन्नुभयो, “मानिसलार्इ आफ्नै स्वरूपमा, हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऔं । तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, पाल्तु पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून् ।”
यसैकारण परमेश्वरले मानिसलार्इ आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो । परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलार्इ सृष्टि गर्नुभयो । नरनारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलार्इ सृष्टि गर्नुभयो ।उत १:२६~२७

“तर तिमीहरूचाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर: ‘हे हाम्रा पिता, जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईंको नाउँ पवित्र होस् ।’”मत्ती ६:९

तर माथिको यरूशलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन्।गला ४:२६

निस्तार-चाडको शक्ति

निस्तार-चाड : विपत्ति पार हुने चाड

परमेश्वरले ४३० वर्षसम्म मिश्रको दासत्वमा रहेर दु:ख पाएका इस्राएलीहरूलार्इ निस्तार-चाडद्वारा छुटकारा गराउनुभयो।

निस्तार-चाड(Passover)मा ‘विपत्ति पार’ भन्ने अर्थ रहेको छ, र यो चाड पवित्र पात्रो(यहूदी पात्रो)अनुसार पहिलो महिनाको १४औँ दिनको साँझ(सौर्य पात्रोअनुसार मार्च~अप्रिल)मा पर्छ। मिश्रमा झरेको दश वटा विपत्तिहरूमध्ये अन्तिम विपत्ति, जेठो नाश गर्ने विपत्तिबाट पार हुनको निम्ति इस्राएलीहरूले परमेश्वरको वचनअनुसार ढोकाको चौकोसका खम्बा र माथिल्लो भागमा थुमाको रगत लगाएर निस्तार-चाड पालन गरे ।

परमेश्वरले “जब म त्यो रगत देख्नेछु तब तिमीहरूलार्इ चाहिँ छोडिदिनेछु, र मैले मिश्रलार्इ प्रहार गर्दा नाश गर्ने कुनै विपत्तिले तिमीहरूलार्इ छुनेछैन” (प्रस १२:१३) भन्नुहुँदै “त्यो दिन तिमीहरूका निम्ति एउटा स्मरणीय दिन हुनेछ, र तिमीहरूले त्यो दिन परमप्रभुको निम्ति चाड मनाउनेछौ । तिमीहरूले यो पुस्तौँसम्म एउटा रहिरहने विधि स्वरूप मान्नू” (प्रस १२:१४) भनेर आदेश दिनुभयो ।

इस्राएलीहरूले परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा विपत्तिबाट बाँच्ने र मिश्रबाट छुटकारा पाउने आशिष् पाए। इस्राएलचाहिँ दक्षिण यहूदा र उत्तर इस्राएल गरी विभाजन भएपछि निस्तार-चाड नमनाएको उत्तर इस्राएल नष्ट भयो (२ राज १८:१०~१२) । परमेश्वरको प्रतिज्ञालार्इ विश्वास गरेर निस्तार-चाड मनाएको दक्षिण यहूदाले चाहिँ अश्शूरको आक्रमणबाट परमेश्वरको सुरक्षा पायो (२ राज १९:३०~३५, २ इति ३०:१~१२) ।

जुनसुकै युग भए पनि निस्तार-चाड मनायो भने परमेश्वरको प्रतिज्ञा र शक्तिले विपत्तिबाट पार भएर सुरक्षा पाइन्छ ।

“तिमीहरू बसेका घरहरूमा त्यो रगत तिमीहरूका निम्ति चिन्ह हुनेछ । जब म त्यो रगत देख्नेछु तब तिमीहरूलार्इ चाहिँ छोडिदिनेछु, र मैले मिश्रलार्इ प्रहार गर्दा नाश गर्ने कुनै विपत्तिले तिमीहरूलार्इ छुनेछैन ।प्रस १२:१३

त्यो दिन(निस्तार-चाड) तिमीहरूका निम्ति एउटा स्मरणीय दिन हुनेछ, र तिमीहरूले त्यो दिन परमप्रभुको निम्ति चाड मनाउनेछौ । तिमीहरूले यो पुस्तौँसम्म एउटा रहिरहने विधि स्वरूप मान्नू ।”प्रस १२:१४

मानिसको रूपमा आउनुभएका परमेश्वर

येशू ख्रीष्टद्वारा नयाँ करार घोषणा

परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “ती दिन आउनेछन्, जब इस्राएलको घरानासँग र यहूदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु … म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु, र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् ।”यर ३१:३१~३३

परमेश्वरले समय पूरा भएपछि नयाँ करार स्थापना गर्नेछु भनेर अगमवाणी गर्नुभयो ।
त्यो प्रतिज्ञाअनुसार परमेश्वरले येशू भन्ने नाउँ लिएर मानिसको रूपमा यो पृथ्वीमा आउनुभर्इ निस्तार-चाडद्वारा नयाँ करार स्थापना गरिदिनुभयो । पवित्र पात्रोअनुसार पहिलो महिनाको १४औँ दिनको साँझको निस्तार-चाडचाहिँ येशूज्यू क्रूसमा बलिदान हुनुभन्दा अघिल्लो दिन थियो । उहाँले पाप र मृत्युको साङ्लोमा बाँधिएका मानिसहरूलार्इ मुक्ति दिनको निम्ति परमेश्वरको देह र रगतलार्इ जनाउने निस्तार-चाडको रोटी र दाखमद्यद्वारा पाप-क्षमा र अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा गर्नुहुँदै “योचाहिँ मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो” भन्ने वचन
दिनुभयो । (मत्ती २६:१७~२८, लूक २२:७~२०, यूह ६:५३~५४)

“‘... मेरो बेला नजिक आएको छ । म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा निस्तार-चाड मान्नेछु' ।" तब येशूको आदेशअनुसार चेलाहरूले गरे र तिनीहरूले निस्तार-चाडको प्रबन्ध मिलाए ...
तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलार्इ दिनुभयो र भन्नुभयो, "लेओ, खाओ, यो मेरो शरीर हो ।" तब कचौरा पनि लिएर धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलार्इ यसो भनेर दिनुभयो, "तिमीहरू सबैले यसबाट पिओ। किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ ।”मत्ती २६:१७~२८

अखमिरी रोटीको चाडको दिन आयो, जुन दिन निस्तार-चाडको थुमा बलि चढाउनुपर्थ्यो ।
उहाँले पत्रुस र यूहन्नालार्इ यसो भनेर पठाउनुभयो, “गएर हाम्रा निम्ति निस्तार-चाडको भोज तयार गर ।” … उहाँले तिनीहरूलार्इ भन्नुभयो, “मैले दु:ख भोग्न अघि नै यो निस्तार-चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने ठूलो इच्छा गरेको थिएँ …।”
अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनुभएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलार्इ यसो भन्दै दिनुभयो, “तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो । मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर ।”
यसै गरी खाइसक्नुभएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, “यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो ।”लूक २२:७~२०

येशूले तिनीहरूलार्इ भन्नुभयो, “साँच्चै, म तिमीहरूलार्इ भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ, र उसको रगत पिएनौ भने, तिमीहरूमा जीवन हुँदैन ।
मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ, र अन्त्यको दिनमा म त्यसलार्इ जीवित पार्नेछु ।”यूह ६:५३~५४

येशूज्यूले कल्पना गर्न नसकिने दु:ख र पीडा भोग्नुभयो, मृत्युको दास भएका मानिसहरूको निम्ति क्रूसमा बलिदान हुनुभई उहाँले अनन्त जीवन र मुक्तिको बाटो खोलिदिनुभयो । मर्नुपर्ने मानव-जाति नयाँ करार निस्तार-चाड पालन गरेर अनन्त स्वर्ग जान सक्ने भएका हुन् ।

लियोनार्दो दा भिन्सीले प्रसिद्ध चित्र ‘अन्तिम भोज’मा येशू ख्रीष्टले पत्रुस, यूहन्ना गरी १२ जना चेलाहरूसँग निस्तार-चाड पालन गर्नुभएको दृश्यलार्इ अभिव्यक्त गरेका छन् । अमूल्य सत्यता, नयाँ करारको निस्तार-चाडचाहिँ ख्रीष्टको मृत्युपछि पनि प्रेरित पावल लगायतका चेलाहरूले प्रेरितहरूको युगसम्म निरन्तर पालन गर्दैआएका थिए (१ कोर ५:७) ।

नयाँ ढिका बन्नलार्इ पुरानो खमिरलार्इ निकाल, किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखमिरी नै हौ । हाम्रो निस्तारको थुमा, ख्रीष्टको बलिदान भइसकेको छ ।
यसकारण हामी … चाड मनाऔं१ कोर ५:७

सुरु मण्डलीले येशूज्यूको उदाहरणअनुसार निस्तार-चाड लगायत अखमिरी रोटीको चाड, अगौटे फलको चाड, साताहरूको चाड, तुरहीको चाड, प्रायश्चितको दिन, छाप्रो-वासको चाड गरी ३ चरणका ७ वटा चाडहरू अमूल्य ठानेर पालन गरेको थियो।
प्रत्येक चाडमा परमेश्वरबाट अनन्त जीवन, पाप-क्षमा, पुनरुत्थान, पवित्र आत्मा लगायतका आशिष्‌हरूको प्रतिज्ञा रहेको छ ।

धार्मिक अन्धकारको युग

परमेश्वरका चाड र व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुन पुग्यो ।

प्रेरितहरू र सुरु मण्डलीका सन्तहरूको मृत्युपश्चात् मण्डली बिस्तारै सांसारिक हुँदैगयो,
अनि नयाँ करार निस्तार-चाड लोप भयो ।

ई.सं.३२५मा निकेयाको धार्मिक सम्मेलनद्वारा निस्तार-चाड हटाइयो, र ३ चरणका ७ वटा चाडहरू पनि बाइबलअनुसार नमनाइने भयो, अनि साप्ताहिक चाड शबाथ पनि सातौँ दिन शनिबारबाट आइतबारमा परिवर्तन भयो ।

धार्मिक अन्धकारको युग र धार्मिक सुधारको युग पार गर्दै १,६०० वर्षको लामो समय बित्ने क्रममा मानव-जातिले अनन्त जीवनको मार्ग गुमाउन पुगे, र कसैले पनि त्यो मार्गलार्इ फेरि भेटाउन सकेन ।

किनभने अनन्त जीवनचाहिँ परमेश्वरले मात्र दिन सक्नुहुन्छ (१ तिमो ६:१६), र जीवनको सत्यता, नयाँ करार निस्तार-चाड पनि परमेश्वरले मात्र पुन: खडा गरिदिन सक्नुहुन्छ ।

दोस्रो आगमनका ख्रीष्ट आन साङ होङज्यू

बाइबलको अगमवाणीअनुसार नयाँ करार पुनर्स्थापन

त्यसरी ख्रीष्ट पनि धेरै जनाका पाप बोक्नलार्इ एकै पल्ट बलि हुनुभयो, र उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नका निम्ति होइन, तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्तिहिब्रू ९:२८

मानव-जातिलार्इ मुक्ति दिनको निम्ति बाइबलको अगमवाणीअनुसार परमेश्वर दोस्रो पल्ट यो पृथ्वीमा मानिसको स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो ।

दोस्रो आगमनका ख्रीष्ट आन साङ होङज्यू, हाम्रो मुक्तिको निम्ति पहिलो आगमनको समयको जस्तै नम्रता र सेवाद्वारा बलिदानको बाटोमा हिँड्नुभयो । कसैले पनि महसुस नगरेको नयाँ करार निस्तार-चाड पुनर्स्थापन गरिदिनुभएर मानव-जातिले उत्कट चाह गरेको अनन्त जीवनको मार्ग खोलिदिनुभयो ।

“सर्वोच्च प्रभुले नै त्यसलार्इ स्थापित गर्नुहुनेछ” (भज ८७:५) भन्ने बाइबलको वचनअनुसार उहाँले परमेश्वरका चाडहरू पूर्ण रूपले पालन गर्ने सियोन (यशै ३३:२०~) निर्माण
गरिदिनुभयो ।

त्यो ठाउँ नै सुरुको परमेश्वरको मण्डलीले जस्तै नयाँ करार निस्तार-चाड लगायत बाइबलका सबै शिक्षाहरू पालन गर्ने मण्डली हो ।

प्रत्येक वर्ष कोरिया लगायत विश्वका १७५ वटा देशहरूमा अवस्थित परमेश्वरको मण्डलीमा एकसाथ निस्तार-चाड पालन गरिन्छ । येशू ख्रीष्टको उदाहरणअनुसार गोडा धुने विधि(यूह १३:१~१५)पछि आशिष्‌को प्रार्थना चढाएको रोटी र दाखमद्य खाने र पिउने पवित्र भोज पालन गरिन्छ ।

परमेश्वरको मण्डलीले ७ अरब मानव-जाति सबै नयाँ करार निस्तार-चाड पालन गरेर परमेश्वरको सन्तान बनून्, अनि विपत्तिबाट सुरक्षा पाएर अनन्त जीवनको आशिष् पाऊन् भनेर सारा संसारमा जीवनको सत्यता सुनाउने गर्छ ।

जीवनको पानीको मूल, माता परमेश्वर

मानव-जातिले मुक्ति पाउनको निम्तिमाता परमेश्वरलार्इ भेट्नुपर्छ ।

बाइबलको अन्तिम अध्यायमा पवित्र आत्मा र दुलही, अर्थात् पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले मानव-जातिलार्इ मुक्तिमा डोऱ्याउनुहुन्छ भनेर अगमवाणी गरिएको छ ।

पवित्र आत्मादुलही भन्नुहुन्छ, “आउनुहोस् ।” जसले सुन्छ त्यसले भनोस्, “आउनुहोस् ।” जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्, जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैँमा लिओस्प्रका २२:१७

योचाहिँ आदिमा आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएका पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर स्वयम् मानिसको स्वरूपमा आउनुहुन्छ, र मानव-जातिलार्इ जीवनको पानीको साथै अनन्त जीवन र खुशी, उपहारस्वरूप दिनुहुन्छ भन्ने वचन हो। “माथिको यरूशलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन्” (गला ४:२६) भन्ने वचनजस्तै थुमाकी पत्नी (प्रका १९:७), यरूशलेमले जनाउने (प्रका २१:९) माता परमेश्वर हाम्रो साथमा रहनुभएको छ, र उहाँले प्रेम र बलिदानको शिक्षाद्वारा सन्तानहरूलार्इ मुक्तिमा डोऱ्याउँदैहुनुहुन्छ । मानिस लगायत जनावर, पक्षी, माछाजस्ता पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूले आमाद्वारा जीवन पाएजस्तै अनन्त जीवनचाहिँ आत्मिक माताद्वारा पाउने गराउनु नै परमेश्वरको मुक्तिको प्रबन्ध हो ।

बुबा, आमा र छोरा-छोरीद्वारा बनिएको यो पृथ्वीको पारिवारिक प्रणालीचाहिँ स्वर्गमा पनि पिता परमेश्वर, माता परमेश्वर तथा परमेश्वरका छोरा-छोरीहरू छन् भन्ने कुरालार्इ देखाउने छाया हो। पृथ्वीमा प्रेमको एक समुदाय, परिवार भएजस्तै स्वर्गमा पनि अनन्त प्रेमको समुदाय अर्थात् आत्मिक परिवार छ भन्ने कुरा जानकारी दिइएको छ । त्यसैले परमेश्वरको मण्डलीले परिवारलार्इ अमूल्य ठानेर विश्वव्यापी गाउँका परिवारहरू सबै स्वर्गको परिवार बनून् भन्ने आशा गर्दछ ।

परमेश्वरको मण्डलीले सम्पूर्ण मानव-जातिले माता परमेश्वरकहाँ आएर न्यानो सान्त्वना र विश्राम पाऊन् भन्ने इच्छा गर्दछ ।

“… आऊ, म तिमीलार्इ थुमाकी पत्नी, उहाँकी दुलही देखाउनेछु ।” … स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको पवित्र सहर यरूशलेम मलाई देखाए ।प्रका २१:९

तर माथिको यरूशलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन् ।गला ४:२६

अनन्तको गृहनगर स्वर्गीय राज्य

पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर,स्वर्गको परिवार साथमा रहने आत्मिक गृहनगर

मानव-जाति यो पृथ्वीमा जन्मिनुभन्दा अघि स्वर्गीय देशका स्वर्गदूतहरू थिए (अयू ३८:१~७, हितो ८:२२~३०)। उनीहरू पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर अनि दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू साथमा रहने आत्मिक गृहनगर, स्वर्गीय राज्यमा पाप गरेर यो पृथ्वीमा धपाई दु:ख, कष्ट र पीडा भोग्दै जिइरहेका छन्।

जुन देशबाट तिनीहरू निस्केर गएका थिए, यदि तिनीहरूले त्यही देशको विषयमा सोचेका भए तिनीहरूलार्इ फर्किजाने मौका मिल्ने थियो । तर तिनीहरू अझ उत्तम देश, अर्थात् एक स्वर्गीय देशको इच्छा गर्छन् ।हिब्रू ११:१५

पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर, यो पृथ्वीका मानिसहरू परमेश्वरको सत्यतालार्इ महसुस गरेर पश्चाताप गरी नयाँ गरी जन्मिऊन्, अनि ईश्वरीय स्वभाव लिएर सुन्दर स्वर्गीय राज्यमा फर्किआऊन् भन्ने गहिरो इच्छा गर्नुहुन्छ । उहाँहरूले स्फटिकजस्तै चहकिलो जीवनको पानीको नदी बग्ने, जीवनको वृक्षमा बाह्रै किसिमका फलहरू फलिरहने, खुशी र आनन्दको अन्त्य नहुने अनन्त स्वर्गीय राज्य तयार पारिरहनुभएको छ ।

आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका, यी नै कुरा परमेश्वरले उहाँलार्इ प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नुभएको छ ।१ कोर २:९

परमेश्वरको मण्डलीले विश्वव्यापी गाउँका प्रत्येक मानिसले पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको प्रेमलार्इ महसुस गरेर स्वर्गको परिवार भई अनन्त स्वर्गीय राज्यमा सदासर्वदा महिमित आशिष् पाऊन् भन्ने आशाका साथ विश्वको प्रत्येक ठाउँमा मुक्तिको हर्षपूर्ण खबर सुनाउँदछ ।

NEXT

मण्डलीको निकाय

७ अरब मानव-जातिको मुक्तिको निम्ति सुसमाचारको केन्द्र,परमेश्वरको मण्डलीको प्रधान कार्यालय