Сүмийн танилцуулга

Бурхан бүх үндэстэнд сайн мэдээ тунхагла хэмээсэн ба Бурханы сүм энэ үүргийг
хүлээн авсан зөгнөлийн сүм юм. Яагаад Бурханы сүм бэ?

More

Сүмийн түүх

2000 жилийн өмнө Есүс Христийн байгуулсан Бурханы сүм.
Өнөө үед Библийн зөгнөл дагуу Бурхан дахин байгуулсан
Бурханы сүмийн бүх түүх хүн төрөлхтний авралын төлөөх Библийн зөгнөлтэй
тохирдог.

More

Сүмийн байгууллага

Дэлхийн сайн мэдээний төв байгууллага, зөнч өсгөж бэлтгэх болон боловсролын
байгууллага, итгэгчдийн итгэл болон зан чанарыг төлөвшүүлэх, хөрш нийгмийн
эв нэгдлийн төлөөх төрөл бүрийн байгууллагууд бий.

More

Дэлхийн сайн мэдээ

Бурханы сүм нь 7 тэрбум хүний авралынтөлөө дэлхийд сайн мэдээ тунхагладаг.

Дорнын хязгаарын БНСУ-аас эхэлсэн сайн мэдээний гал агшин зуур газар авч
дэлхийн 175 оронд 7500 орчим сүмд дүрэлзэн асаж байна.

Цааш үзэх

Нийгэмд оруулсан хувь нэмэр

Бид улс орон, үндэстэн ястан, шашин шүтлэг эс харгалзан дэлхий даяар сайн дурын ажил явуулдаг.

Эхийн хайр хэрэгтэй газар бүрд
Бурханы сүм хэзээд хамт байна.

Цааш үзэх

Томоохон шагналууд

Хүн төрөлхтнийг гэсэн Бурханы хайранддэлхий нийт догдолж байна.

Бурханы сүмийн чин сэтгэл шингэсэн сайн дурын ажилд
БНСУ-ын ерөнхийлөгчөөс эхлээд Англи, АНУ, Канад, Перу, Филиппин, Шинэ Зеланд зэрэг
дэлхийн орон орны төр засгийн байгууллагаас одоогоор нийт 3000 гаруй шагнал
хүртээд байна.

Цааш үзэх

Английн Хатан хааны сайн дурын ажлын шагнал хүртэв

Английн Эзэнт гүрний тэргүүн дээд шагналтан (MBE) цол

АНУ-ын ерөнхийлөгчийн сайн дурын ажлын шагнал хүртэв

Алтан шагнал (Байгууллагын төрөлд тэргүүн дээд шагнал, 17 удаа)
Лайф тайм шагнал (Хувь хүний төрөлд тэргүүн дээд шагнал)

БНСУ-ын гурван засгийн газраас ерөнхийлөгчийн шагнал хүртэв

Ерөнхийлөгчийн байгууллагын дээд шагнал, төрийн дээд одон,
ерөнхийлөгчийн хүндэт өргөмжлөл

Үнэний танилцуулга

Бурханы сүм ньБиблийн сургаалын дагуу үйлс гаргадаг.

Эцэг Бурхан / Эх Бурхан / Тэнгэрийн орны гэр бүл ба газар дээрх гэр бүл /Махан биеэр ирсэн Бурхан / Дээгүүр Өнгөрөх Баяр / Амралтын өдөр / 3 удаагийн 7 баяр / Загалмай нь шүтээн юм / Баптисм / Толгойны алчуурын зарлиг

Цааш үзэх
NEXT

Сүмийн танилцуулга

Ар гэр, хөрш садан, дэлхий гэх айлыназ жаргалын төлөө Эхийн хайр түгээдэг сүм