सारा संसार परमेश्वरको मण्डली

१७५ वटा देशहरूमा ६,००० भन्दा बढी मण्डलीहरूले
७ अरब मानव-जातिलार्इ माताको न्यानो माया सुनाउँदछ ।

सारा संसारमा परमेश्वरको मण्डलीको सन्तहरू

विश्वव्यापी गाउँका ठाउँ-ठाउँमा परमेश्वरको मण्डलीलार्इ खोज्ने मानिसहरू बिस्तारै बडिरहेको छ ।
विश्वभरिका सन्तहरूले ख्रीष्टको शिक्षाअनुसार नयाँ करार पालन गर्दछन् र आफ्ना छिमेकीहरूलाई परिवारको सरह सोच्दै माताको न्यानो माया व्यवहारमा लागु गर्दछ।

NEXT

कोरिया परमेश्वरको मण्डली

पवित्र आत्मा र दुलही आउनुभएकादक्षिण कोरियाचाहिँ नयाँ करारसुसमाचारको पवित्र भूमि हो।